Realkompetanse anerkjennelse og vurdering av realkompetanse

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til anerkjennelse og vurdering av realkompetanse. Under beskrives opptakskravene. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Krav til alle realkompetansesøkere

Krav til yrkespraksis

Du må dokumentere minimum fem års relevant yrkespraksis.

Fagkrav