English version

Freds- og konfliktstudier - studiested Nepal og India (i samarbeid med Kulturstudier)

Videreutdanning

Det daglige nyhetsbildet gir inntrykk av at verden står i brann. Det gjør den ikke! I det store og hele er menneskeheten på fremmarsj, og finner ut av sine uoverensstemmelser. Det er imidlertid ikke tvil om at globaliseringen har gjort at hjulene snurrer fortere, stemmene blir høyere, og temperaturen stiger.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  10. august og 1. desember.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse / realkompetanse

  Søk via nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier.no).

   

 • Hva lærer du?

  Verden trenger mennesker som har innsikt i hvordan mellommenneskelig dynamikk ender opp i vold – eller kompromiss. Er du en fredsmegler?

  Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå, og med fokus på Sør-Asia.

  Kurset gir grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger omkring konfliktlinjer i dagens verden. Dette kombineres med en innføring i Nepals og Sør-Asias kulturer og samfunn, og bringer dermed våre egne opplevelser i Nepal nærmere pensumlitteraturen. Til sammen vil dette gi deg verdifulle erfaringer, ikke minst dersom du ønsker å jobbe med internasjonale spørsmål i fremtiden.

  Mer informasjon om studiet

  Nettside hos Kulturstudier

  Les mer på nettsidene til Kulturstudier

  Studieside for Freds- og konfliktstudier

  Besøk studentportalen for mer informasjon (student.oslomet.no)

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift ved OsloMet: 600 kroner.
  Studieavgift hos Kultursider: Vennligst se nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier.no)

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema