Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i arbeidslivet

Videreutdanning

Jobber du med opplæring i arbeidslivet? Styrk kompetansen din i samarbeid, tilrettelegging, utvikling og ledelse av profesjonelle fagfellesskap for å gi økt kvalitet i opplæring på arbeidsplassen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

  Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:

  • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis;
  • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

 • Hva lærer du?

  På studiet vil du utvikle din entreprenørielle kompetanse gjennom å arbeide med kreative, innovative og induktive læringsformer i skapende og utforskende prosesser. Du lærer å ta utgangspunkt i individuelle forutsetninger, interesser og behov for å planlegge læringsprosesser, samt samarbeide og tilrettelegge for økt aktivitet i utvikling av egen arbeidsplass. 

  Du får økt kunnskap om didaktiske valg i ledelse og utvikling av profesjonelle fagfellesskap for å styrke og gi økt kvalitet i opplæring på arbeidsplassen. Samarbeid med kolleger og ledelse av utviklingsarbeid på egen eller annen egnet arbeidsplass vil være en sentral del av studiet.

  Innhold:

  • entreprenørielle verktøy
  • ledelse av entreprenørielle læreprosesser
  • innovasjon i faglig opplæring
  • ungdomskultur og flerkulturell forståelse
  • multimodale presentasjoner
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre studieoppgaver på egen eller annen egnet arbeidsplass.

  Det vil bli lagt vekt på en kollektiv læringsprosess gjennom erfaringsutveksling og refleksjon. Samarbeid i en lærende organisasjon, forankring og felles kompetanseutvikling står sentralt i studiet. Studentene skal gjennomføre innovasjonsarbeid på egen arbeidsplass innen yrkesopplæring.

  Læringsformene skal bidra til at studentene kan gjennomføre aktive læringsprosesser og lede for eksempel lærlinger, kollegaer, grupper eller samarbeidspartnere i innovasjon og endringsarbeid på arbeidsplassen. Organisering og innhold er konkret og praktisk der arbeid med eget prosjekt gjennomføres gjennom utvikling av samarbeidsprosesser og entreprenørielle ferdigheter.

  Undervisning og læring skjer gjennom en kombinasjon av forelesninger, cafédialog (erfaringsutveksling), realøvelser, bruk av digitale verktøy og gjennomføring av entreprenøriell læringsledelse. Deler av disse aktivitetene kan være basert på veiledning via universitetets elektroniske læringsplattform og i tilknytning til egen arbeidssituasjon.  

 • Semesteroversikt og emneplan

  Informasjon kommer. 

   

 • Hva koster det?

  Informasjon kommer.

  Les mer om semesteravgiften (student.oslomet.no)

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...