Kommunikasjon via tolk

Etterutdanning

Har du behov for tolking i arbeidshverdagen din? Dagskurset Kommunikasjon via tolk møter et økende behov for kunnskap om å kommunisere via tolk hos ansatte i offentlig sektor og andre som møter tolkbrukere i arbeidshverdagen sin.

 • Bestillings av kurs

  Kurset er tilrettelagt for ansatte i offentlig sektor og kan gjennomføres for din arbeidsplass på bestilling. Kurset kan holdes enten i OsloMets lokaler i Oslo eller hos oppdragsgiveren.

  Ta kontakt med Ida Stabrun for et uforpliktende pristilbud.

 • Hva lærer du?

  Kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan få til vellykket kommunikasjon via tolk, tolkens ansvarsområde og tolkens arbeidsmåter. Du vil også lære om hvordan det å kommunisere via tolk kan påvirke din profesjonalitet som fagperson.

  Ved å delta på kurset blir du i stand til å:

  • kommunisere via tolk i de vanligste situasjonene
  • legge til rette for vellykket kommunikasjon via tolk
  • forstå sammenhengen mellom egen profesjonalitet og kommunikasjon via tolk.

  Målgruppe

  Målgruppa for kurset er ansatte i offentlig sektor, enten som individuelle deltakere på et av våre dagskurs eller ved at et kurs bestilles for en særskilt arbeidsplass/yrkesgruppe.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dagskurset har en varighet på 6,5 time inkludert lunsj og er delt inn i seks økter og en avsluttende evaluering. Det blir lagt opp til korte pauser mellom øktene.

  Øktene består av forelesning, dialog, rollespill, film og gruppearbeid. Kurset er utviklet av Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

 • Kostnader

  Ta kontakt for informasjon om kostnader.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...