!
Studiet tilbys ikke våren 2024.

Musikk 1 (1-7 og 5-10)

Videreutdanning

Musikkfaget i grunnskolen skal gi elevene grunnlag til å delta i musikk i et livslangt perspektiv gjennom et mangfold av aktiviteter. På denne utdanningen får du en grunnleggende innføring i de ferdigheter og kunnskaper du trenger for å undervise i hele bredden av grunnskolefaget musikk.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. september

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

 • Hva lærer du?

  På Musikk 1 får du en bred innføring i de ferdighetene og kunnskapene som trengs for å kunne undervise i musikk i grunnskolen. Gjennom studiet utvikler studenten sine egne musikalske kunnskaper og ferdigheter og den fagdidaktiske kompetansen i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, samt sammenhengen mellom disse. Undervisningen er forsknings- og erfaringsbasert og retter seg mot eksisterende læreplan.

  Metodikk er delemnet med størst timeantall. Her lærer du ulike undervisningsaktiviteter, innenfor musisering, komponering, dans og lytting. I delemnet musikkdidaktikk tar vi for oss ulike teoretiske emner som angår musikkundervisningen, som musikalitet, planlegging, vurdering, kreativitet m.m. Videre har vi musikkorientering med vekt på populærmusikk og vestlig kunstmusikk, og et innføringskurs i musikkteori. I løpet av de første ukene reiser klassen til Ole Bull-akademiet på Voss for å delta på kurs i folkemusikk. Vi tilbyr også undervisning i akkompagnementsspill på piano eller gitar.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Mesteparten av undervisningen foregår i Pilestredet 50 i hele klasser, med noe gruppeundervisning, samt én til én-undervisning i spill på instrument. I tillegg reiser klassen til Ole Bull-akademiet på Voss for et ukelangt kurs i norsk folkemusikk.

 • Semesteroversikt og emneplan

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  I tillegg til semesteravgift kommer kursavgift på ca. 7500 kroner per semester.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema