Norsk tegnspråk 1, trinn 1-13 (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Underviser du i norsk tegnspråk? Videreutdanningen er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset opplæring i faget. Tilbudet gjennomføres i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og NTNU.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Norsk tegnspråk 1 gjennomføres i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NTNU og det er HVL som foretar det formelle studentopptaket. 

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må  søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskulen på Vestlandet. Søkere som er prioritert for studieplass av Udir vil motta nærmere informasjon fra Høgskulen på Vestlandet om opptak og søknadsfrist.

  Opptakskrav

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Du finner informasjon om studiets opptakskrav på nettsiden til Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud, med inntil tre samlinger pr semester. Høstens samlinger vil foregå ved Høgskulen på Vestlandet og vårens samlinger vil foregå ved OsloMet. Studiet har også variert digital undervisning, oppfølging og egenaktivitet mellom samlingene.

  Mer informasjon om studiets oppbygging og organisering finner du på Høgskulen på Vestlandet nettsider (hvl.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...