Pedagogisk systemarbeid – etterutdanning for PP-tjenesten, barnehage- og skoleledere

Etterutdanning

Gode oppvekstmiljøer og god opplæring skapes ikke en gang for alle. Det innebærer systematisk arbeid med tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Kurset kan bestilles av PP-tjenester, kommuner og/eller fylkeskommuner og kan tilpasses grupper på 10-50 deltakere. Flere enheter/kommuner kan bestille kurset sammen.

  Kurset er ikke åpent for individuell påmelding.

  Opptakskrav

  Målgruppe: Ansatte PP-tjenesten, barnehage- og skoleledere som samarbeider med PPT. 

 • Hva lærer du?

  Pedagogisk systemarbeid innebærer at PP-tjenesten bistår og samarbeider med barnehager og skoler for å skape inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer for barn og unge med særskilte behov.

  "Det faglige påfyllet vi har fått på samlingene har gitt innsikt til refleksjon over egen praksis, samtidig har det bidratt til en enda større forståelse for fasene i endringsarbeid og faktorer som kan påvirke prosessen positivt og negativt." (Tidligere deltaker).

  Etterutdanningen i pedagogisk systemarbeid gir deltakerne kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på følgende områder:

  • Kunnskap om kjennetegn ved lærende organisasjoner.
  • Kunnskaper om hva som skiller barnehager, skoler og PP-tjenesten som organisasjoner fra hverandre og fra andre organisasjoner.
  • Kunnskap om etikk, relasjonsbygging og kommunikasjon.
  • Kunnskap om lovverket, særlig med tanke på utvikling av et trygt og godt skolemiljø.
  • Ferdigheter til å utvikle tolkningsfellesskaper i egen organisasjon.
  • Ferdigheter til å anvende modeller og strategier for organisasjonsutvikling i PP-tjenesten og kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehage, i skole.
  • Ferdigheter til å anvende strukturer for medvirkning med henblikk på kommunalt interprofesjonelt samarbeid.
  • Kan vurdere og eventuelt gjennomføre organisasjonsutvikling og endringsarbeid med henblikk på utvikling av inkluderende barnehager og skoler.
  • Kan analysere relevante faglige-, og etiske problemstillinger, og bidra med kritiske og utviklingsorienterte perspektiver i barnehagers og skolers organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid.
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Etterutdanningen består av tre samlinger a to dager. Mellom samlingene arbeider deltakerne med å indentifisere, forankre og handlingsrette kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager, skoler, i PP-tjenesten og på kommunalt nivå for å fremme inkluderende oppvekstmiljøer og en inkluderende opplæring.

  • Samling 1: Konsolidering – kunnskapsplattform - tolkningsfellesskap. 
  • Samling 2: Strategisk ledelse og medvirkning. 
  • Samling 3: Initiering og handling.

  Etterutdanningen utformes og tilpasses deltakervirksomhetene. Kurset kan bestilles av PP-tjenester, kommuner og/eller fylkeskommuner og kan tilpasses grupper på 10-50 deltakere. Flere enheter/kommuner kan bestille kurset sammen.

  Referanser: Fylkesmannen i Østfold , Utdanningsdirektoratets SEVU-PPT og Utdanningsforbundet, spesialistutdanning for rådgivere i PP-tjenesten.

 • Kostnader

  Ta kontakt for pris.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema