English version

Utviklingsstudier 2- studiested i Ghana (i samarbeid med Kulturstudier)

Videreutdanning

Studiet viderefører og bygger på innholdet i Utviklingsstudier 1 der man tar i bruk antropologi, sosiologi, økonomi, statsvitenskap og historie for å forstå hvordan samfunn forandrer seg. Ikke minst for å forstå hvilke politiske tiltak som kan fremme utvikling og minke fattigdom.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. januar

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse / realkompetanse.

  Søk via nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier.no)

 • Hva lærer du?

  Feltarbeid er en viktig del av studiet, som gjennomføres i grupper på omtrent fem studenter. Man studerer lokale forhold og utviklingsspørsmål. Kurset innebefatter 10 uker i Ghana, med undervisning i Cape Coast og 3 ukers feltarbeid. Kurset omfatter i tillegg selvstudium med innleverte skriftlige arbeider før og etter oppholdet i Nicaragua og utgjør til sammen 20 uker.

  Sammen med utviklingsstudier 1 i Vietnam tilsvarer dette et årsstudium og gir grunnlag for opptak på 2. året av bachelor i utviklingsstudier. Målgruppen for dette studiet er også studenter som ønsker å inkludere utviklingsstudier som en del av sin bachelorgrad eller som enkeltstående emne. Studiet egner seg også for yrkesutøvere som ønsker videreutdanning innenfor utviklingsspørsmål, internasjonale forhold eller multikulturelle emner.

  Les mer på nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Studieavgift hos Kulturstudier: Vennligst se nettsidene til Kulturstudier (kulturstudier).

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema