Avlagte disputaser ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Avlagte disputaser på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Ansatte ved fakultetet som har disputert ved andre doktorgradsprogrammer

 • 2022

  • Geir Aaserud: Barnehagelærernes erfaringsprosesser. En narrativ studie om profesjonell utvikling basert på fortellinger fra barnehagelærerstudenter og barnehagelærere. 3. juni ved NTNU.
  • Helga Norheim: Partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC. 10 februar ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 • 2020

  • Ellen Os: Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehager. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år. 29. april ved Universitetet i Oslo.
 • 2018

  • Ann Merete Otterstad: Å stå i trøbbelet. Kartograferinger av barnehageforskningens metodologier. Postkvalitative passasjer og (ny)empiriske brytninger. 9. november ved Universitetet i Oslo (UiO). 
  • Kirsti Marie Jegstad: Naturfagundervisning for vår felles framtid: Utdanning for bærekraftig utvikling i kjemiundervisning og naturfagslærerutdanning. 8. februar 2018 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
  • Anne Kristine Øgreid: Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet. 19. januar ved UiO.
 • 2017

  • Arne Roar Lier: Fra arbeidsoppgave til læringsoppgave. En studie av yrkesfaglærernes arbeid med faget Prosjekt til fordypning - PTF - innenfor programområdet Teknologi og industriell Produksjon (TIP). 21. august 2017 ved Roskilde universitetssenter.
  • Ingvill Krogstad Svanes: Individuell veiledning på barnetrinnet - Hva gjør læreren når elevene arbeider individuelt i norsktimene? 14. juni 2017 ved UiO.
  • Tonje Fjogstad Langnes: Break dance – that's me! Identity and gender constructions among young break dancers. 12 juni 2017 ved Norges idrettshøgskole.
  • Ellen Carm: Caught in Culture? Cultural transformation through HIV/AIDS prevention education in Zambia. 31. mars 2017 ved Stockholm Universitet.
  • Marit Lensjø: Læring og opplæring i rørleggerfaget. En etnografisk studie av fag- og yrkesopplæring i opplæringskontor og på byggeplass. 13. mars 2017 ved Roskilde universitetssenter.
 • 2016

  • Brit Marie Hovland: Historie som skolefag og dannelsesprosjekt 1889-1940. En historiografi ut fra folkeskolens historielærebøker. 29. september 2016 ved UiO.
  • Anne Lind: Det norrøne blikket. Fostermødre som litterært motiv i islendingesagaene. 28. april 2016 ved UiO.
  • Margareth Sandvik: Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk  analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og TV fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009. 17. mars 2016 ved UiO.
  • Børge Skåland: The experience of student- to-teacher violation. A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students. 26. februar 2016 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • Dragana Surkalovic: The No-Reference Hypothesis: A modular Approach to the Syntax-Phonology Interface. 22. januar 2016 ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).
  • Tove Lafton: Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser. 20. januar 2016 ved UiO.
 • 2015

  • Hedvig Skonhoft Johannesen: Yrkesfaglæreres kulturelle koder. En kvalitativ studie av yrkesfaglæreres kulturelle koder i skoledelen i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogram. 10. desember 2015 ved UiO.
  • Kjartan Skogly Kversøy: Metodeeksperimenter med radikal medvirkning i utdanning og forskning – et aksjonsforskningssamarbeid med et kull masterstudenter i yrkespedagogikk. 20. november 2015 ved Roskilde universitet.
 • 2014

  • Cecilie Dalland: Elevaktive arbeidsformer: Hvordan påvirker arbeidsplaner og muntlige framføringer elevers strategier i klasserommet? 16. desember 2014 ved UiO.
  • Jon Helge Sætre: Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses. 4. desember 2014 ved Norges musikkhøgskole (NMH).
  • Ellen Beate Hellne-Halvorsen: Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 28. november 2014 ved UiO.
  • Anne Kristine Byhring: Complexity and deliberation in collaborative socio-scientific (SSI) inquiry discourse. 29. oktober 2014 ved UiO.
  • Inger Vagle og Ellen Møller: Kjønn på dagsordenen gjennom to- tre- og firepartssamarbeid innen elektrofag i det yrkesfaglige feltet i samarbeid med bilfag. Et aksjonsforskningsarbeid for mer mangfoldige arbeidsplasser og friere yrkesvalg. 10. juni 2014 ved Roskilde universitet.
  • Erlend Vinje: De norske baseskolene – en kritisk analyse av diskurser og argumenter tilknyttet debatten rundt, og utbyggingen av, de norske baseskolene. 19. juni 2014 ved Aalborg universitet.
  • Birger Brevik: LEGO & Læring. En kvalitativ studie av elektrofaglæreres bruk av LEGO Mindstorms som læringsverktøy i norsk videregående skole. 1. april 2014 ved UiO.
  • Bengt Andersen. 30. januar 2014 ved UiO.
 • 2013

  • Dag Skarstein: Meningsdannelse og diversitet. En didaktisk undersøkelse av elevers lesning av norskfagets litterære tekster. 29. november 2013 ved Universitetet i Bergen (UiB).
  • May Grydeland: School-based obesity prevention in Norway: Correlates of weight status and intervention effects on physical activity and body composition. 6. november 2013 ved Norges idrettshøgskole.
  • Kristin Vonheim: Early interaction in families with internationally adopted children. An observational study of parent-child interactions at age two and three. 4. oktober 2013 ved UiO.
  • Monica Johannesen: The Socio-materiality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice. 20. februar 2013 ved UiO.
 • 2012

  • Nina Amble: Mestring og organisering i arbeid med mennesker – Om bra arbeid for grepa damer. 12. desember 2012 ved NTNU.
  • Nina Rossholt: Kroppens tilblivelse i tid og rom. Analyser av materielle-diskursive hendelser i barnehagen. 2. november 2012 ved NTNU.
  • Ursula Goth: Immigrants' use of the GP Scheme. A Mixed Method study analyzing access of Primary Health Care service facilities in acute but not life-threatening medical situations.17. august 2012 ved UiO.
  • Louise Mifsud: Learning with Mobile Technologies: Perspectives on Mediated Actions in the Classroom. 11. mai 2012 ved UiO.
  • Heidi Biseth: Educators as custodians of democracy. 8. mai 2012 ved UiO.
  • Sigrun Saur Stiklestad: Planlagte lesbiske familier: kontroverser og kunnskap. Familierettslige spørsmål i lys av samfunnsdebatten. 22. mars 2012 ved NTNU.
 • 2011

  • Simon Michelet: Elevene imellom. Elevkultur og deltakelse i læringsprosesser på småskole- og ungdomstrinn. 19. desember 2011 ved UiO.
  • Simen Mæhlum: Små barns egen initierte estetiske barnekultur i en storbybarnehages hverdagsliv. 8. august 2011 ved NTNU.
  • Louis Royce Botha: Incorporating indigenous knowledges into knowledge making: experiences from a South African context. 26. juni 2011 ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
  • Olav Hovdelien: Den multikulturelle skolen – hva mener rektorene? Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen. 15. april 2011 ved Universitetet i Agder (UiA).
  • Marc Esser-Noethlichs: Sensitivity towards strangeness (STS). Development of a concept-based measuring instrument in the context Inter-cultural Movement Education. 4. april 2011 ved Norges idrettshøgskole.
 • 2010

  • Knut Løndal: Revelations in bodily play. A study among children in an after-school program. 3. september 2010 ved Norges idrettshøgskole.