To studenter går sammen foran OsloMet-inngangen studiested Kjeller

Nøkkeltall om utveksling ved OsloMet

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan finne nøkkeltall for OsloMets studentutveksling.

Hvor mange studenter reiser hvert år/semester på utveksling fra OsloMet?

OsloMets mest oppdaterte tall finnes i Database for statistikk om høyere utdanning - DBH (hkdir.no)

Flere tall knyttet til internasjonal aktivitet finnes i DBH Database for statistikk om høyere utdanning - DBH (hkdir.no)

Hvor mange utenlandske studenter er det ved OsloMet?

Vi definerer utenlandske studenter som i DBH: «Utenlandske studenter er personer som studerer ved universiteter og høyskoler i Norge, og som har utenlandsk statsborgerskap.»

Oppdaterte tall finnes i Database for statistikk om høyere utdanning - DBH (hkdir.no)

Flere tall knyttet til internasjonal aktivitet finnes i DBH Database for statistikk om høyere utdanning - DBH (hkdir.no)

Hvor mange mastergradsstudenter fra land utenfor EØS og Sveits startet på OsloMet denne høsten, sammenlignet med de siste fem årene?

Er det en økning/nedgang sammenlignet med tidligere år og hva tror vi i så fall er årsakene til det?

Tallene har vært stabile de siste årene, bortsett fra under pandemien. Over 90 prosent av de innreisende utvekslingsstudentene våre kommer fra OsloMets partnerinstitusjoner i Europa.

Samarbeidet er organisert gjennom Erasmus+ programmet hvor avtaler mellom OsloMet og partnerinstitusjonene regulerer hvor mange studenter vi kan sende og ta imot på utveksling hvert år. Det er et mål i Erasmus+ programmet at det skal være balanse i inn og utvekslingen. Dette er trolig hovedårsaken til de stabile tallene for innreisende studenter.

Vi er glade for flere innreisende utvekslingsstudenter til OsloMet. Det innebærer blant annet at vi kan sende ut flere OsloMet studenter til våre europeiske partnere siden målet for disse avtalene er gjensidig utveksling.

Spørsmål?

Har du flere spørsmål knyttet til utveksling eller internasjonalt utdanningssamarbeid, kan du ta kontakt med international@oslomet.no 

Publisert: 22.09.2023 | OsloMet