Realkompetanse arkivvitenskap

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til studier i arkivvitenskap. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Studiespesifikke krav

Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet

For å være kvalifisert for opptak må du laste opp følgende dokumentasjon

 • Kompetansebevis/vitnemål

  • Kompetansebevis/vitnemål med faget Norsk fra videregående skole VG1 og VG2 (112 årstimer) fra Kunnskapsløftet eller GK og VK1 (fire uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende.
  • Kompetansebevis/vitnemål med faget Engelsk fra videregående skole (140 årstimer) fra Kunnskapsløftet / (fire uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende.
  • Kompetansebevis/vitnemål med faget Matematikk fra videregående skole (84 årstimer) fra Kunnskapsløftet / (tre uketimer) fra Reform 94 eller tilsvarende.
  • Ev. kompetansebevis/vitnemål med relevant videregående utdanning.

  Dersom du har et elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), trenger du ikke å laste det opp.

 • Arbeidsattester

  Arbeidsattester som dokumenterer minimum 5 års relevant arbeid. Arbeidsattester må inneholde følgende informasjon:

  • Dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
  • Stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller stillingsprosent.
  • Beskrivelse av arbeidet du har utført.
  • Attesten / -ene må være datert, signert og stemplet av arbeidsgiver/leder.
 • Motivasjonsbrev

  Dette er valgfritt, men motivasjonsbrevet vil bli brukt i den endelige vurderingen av søknaden din. I motivasjonsbrevet bør du redegjøre for din motivasjonen for å søke studiet/-ene du har søkt opptak til. Du bør også begrunne hvorfor du mener du har teoretiske og praktiske forutsetninger for å gjennomføre studiet/-ene.

 • Annet dokumentasjon

  Dersom du har annet dokumentasjon du mener er relevant for opptaket, må du laste det opp.

  Dokumentasjon som ikke er relevant for opptaket skal ikke lastes opp, dette er for eksempel vitnemål fra grunnskolen, kursbevis for kurs av kortere varighet enn seks måneder.