Enkeltemner fra master i styring og ledelse

Enkeltemne master

Masteremnene passer for deg som vil utvikle deg som leder og administrator og bedre karrieremulighetene dine.

 • Opptakskrav

  Søknadsfrist 

  1. august 2024.

  Opptakskrav  

  Enten:

  Bachelorgrad eller tilsvarende grad som innbefatter dokumentert kompetanse i organisasjons- og administrasjonsfag på høgskole- eller universitetsnivå av minst 45 studiepoengs omfang og to års relevant yrkeserfaring.

  Eller:

  Bachelorgrad eller tilsvarende grad og fire års relevant yrkeserfaring, hvorav minst ett år i ledende stilling på mellomnivå eller høyere, fortrinnsvis i offentlig sektor. 

  Arbeidserfaringen skal være etter gjennomført høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå. Med relevant yrkeserfaring menes heltidsarbeid innen saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling, prosjektstyring, ledelse eller annet administrativt arbeid. Arbeidet må ha vært minimum seks måneder sammenhengende for at en skal få uttelling. 

  Med ledende stilling menes stillinger med personal- eller budsjettansvar, arbeid som prosjektleder, fagleder, tillitsvalgte som er kjøpt fri fra stilling i et tillitsverv og andre stillinger med et tydelig ledelsesansvar.

  C-krav

  For opptak er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Begrenset antall plasser

  Vær oppmerksom på at selv om du har fått generelt opptak som enkeltemnestudent, kan det være at du ikke får plass på emnet/emnene du ønsker på grunn av begrenset antall plasser.

 • Slik søker du opptak

 • Oversikt over emner

  Enkeltemner som tilbys studieåret 2024-2025: 

  NB! Emnene MSLV4101 og MSLV4700 går fra desember til mars. Du må likevel søke opptak innen fristen 1. august. 
   

 • Kostnader

  Du betaler semesteravgift for hvert semester du er enkeltemnestudent. Se mer informasjon om avgifter (student.oslomet.no).

 • Hva får du som enkeltemnestudent?

  Som enkeltemnestudent har du samme rettigheter som alle andre studenter ved utdanningene våre. Du får adgangskort, tilgang til undervisningen og til den nettbaserte læringsplattformen Canvas, og kan få tilbakemelding fra faglærer på eventuelle arbeider gjennomført i emner.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema