!
Studiestart og søknadsfrist

Det er ikke planlagt noen ny oppstart av denne videreutdanningen. Arbeidsrett kan tilbys som oppdrag til oppdragsgivere. Ta eventuelt kontakt for mer informasjon om dette.

Arbeidsrett

Videreutdanning

I denne videreutdanningen lærer du om rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt mellom arbeidslivets organisasjoner. Utdanningen vektlegger først og fremst juridisk metode.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forrige søknadsfrist: 1. juni 2018.

  For rangeringsregler vises det til Forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Se opptaksforskriften på lovdata.no.

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for videreutdanningen er medlemmer/tillitsvalgte i fag- og interesseorganisasjonen Lederne og deres samarbeidende organisasjoner.

  Videreutdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel å ha erfaring fra arbeidslivet.

  Du lærer om følgende:

  • Sentrale problemstillinger i den individuelle arbeidsretten: Rettsregler om ansettelse, diskriminering, styringsrett, medbestemmelse, arbeidstid, ferie, krav til arbeidsmiljøet, oppsigelse og avskjed.
  • Den kollektive arbeidsretten (tariffrett): Organisasjonsrett, tariffavtalens virkning, rettstvister og interessetvister. 

  Et mål for denne videreutdanningen er at du skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut ifra kildene.

  Videreutdanningen gjennomføres som tre samlinger à to dager, og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. 

  Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisningsdatoer

  Samlingsdatoer for Arbeidsrett høsten 2018. Med forbehold om endring:

  • 10. september klokken 10:00 – 17:15.
  • 11. september klokken 08:30 – 16:15.
  • 8. oktober klokken 10:00 – 17:15.
  • 9. oktober klokken 08:30 – 16:15.
  • 5. november klokken 10:00 – 17:15.
  • 6. november klokken 08:30 – 16:15.

  All undervisning foregår på Kurs- og konferansesenteret, 3. etasje, i Pilestredet 46, Oslo (kart i Google).

 • Kostnader

  Alle studiekostnader dekkes av Lederne.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema