!
Ingen opptak

Det er foreløpig ikke planlagt noen ny oppstart av denne videreutdanningen.

Arbeidsrett

Videreutdanning

I denne videreutdanningen lærer du om rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt mellom arbeidslivets organisasjoner. Utdanningen vektlegger først og fremst juridisk metode og gjennomføres på oppdrag for AAF.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Du må også være ansatt i en av AAFs medlemsorganisasjoner (aaf.no)

  Søknadsfrist

  20. mai 2020

  For rangeringsregler vises det til Forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Se opptaksforskriften på lovdata.no.

  Hvordan søke opptak

  Trykk på "Søk opptak" lengre opp på siden og logg deg inn i Søknadsweb. Velg "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag", deretter "Oppdragsstudier ved fakultet for samfunnsvitenskap". 

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for videreutdanningen er ansatte i Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforenings medlemsorganisasjoner (AAF.no).

  Videreutdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel å ha erfaring fra arbeidslivet.

  Du lærer om følgende:

  • Sentrale problemstillinger i den individuelle arbeidsretten: Rettsregler om ansettelse, diskriminering, styringsrett, medbestemmelse, arbeidstid, ferie, krav til arbeidsmiljøet, oppsigelse og avskjed.
  • Den kollektive arbeidsretten (tariffrett): Organisasjonsrett, tariffavtalens virkning, rettstvister og interessetvister. 

  Et mål for denne videreutdanningen er at du skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut ifra kildene.

  Videreutdanningen gjennomføres som tre samlinger à to dager, og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. 

  Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

  Se emneplanen på denne siden (student.oslomet.no).

 • Undervisningsdatoer

 • Kostnader

  Studieavgiften er 25 000,-

  Faktura for studieavgiften kommer fra AAF etter at du har takket ja til studieplassen. 

  I tillegg kommer semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post.