English version
!
Ingen opptak

Det er foreløpig ikke planlagt noe nytt opptak til dette emnet.

Student ser på en skjerm. Foto: Benjamin Ward.

KI-journalistikk: Introduksjon til statistikk og dataanalyse

Videreutdanning

Denne videreutdanningen retter seg mot journalister og er en introduksjon til metoder for å analysere store digitale datasett.

 • Videreutdanninger i KI-journalistikk

  OsloMet tilbyr flere kortere videreutdanninger for journalister og andre som er interessert i KI-journalistikk.

  For dagens journalister er det nødvendig med ferdigheter innen analyse- og visualiseringsmetoder av store mengder digitale data.

  Våre videreutdanninger gir journalister praktiske ferdigheter og kunnskap innen KI-journalistikk, som er ettertraktet i dagens jobbmarked.

  Andre videreutdanninger i KI-journalistikk:

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er løpende opptak inntil studiet er fulltegnet.

 • Slik søker du

  Du registrerer din søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Bransjerettede videreutdanninger ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er samlingsbasert med aktiv deltagelse i forelesninger og gruppearbeid. Videreutdanningen er praktisk innrettet med ferdighetstrening innen stordata-analyse.

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema