English version
Student ser på en skjerm. Foto: Benjamin Ward.

Datajournalistikk: Introduksjon til statistikk og dataanalyse

Videreutdanning

Denne videreutdanningen retter seg mot journalister og er en introduksjon til metoder for å analysere store digitale datasett.

 • Videreutdanninger i datajournalistikk

  OsloMet tilbyr flere kortere videreutdanninger for journalister og andre som er interessert i datajournalistikk.

  For dagens journalister er det nødvendig med ferdigheter innen analyse- og visualiseringsmetoder av store mengder digitale data.

  Våre videreutdanninger gir journalister praktiske ferdigheter og kunnskap innen datajournalistikk, som er ettertraktet i dagens jobbmarked.

  Disse videreutdanningene tilbys snart:

  • Datajournalistikk: Anvendt kunstig intelligens og datajournalistikk
  • Datajournalistikk: Datavisualisering og interaktive dashboards
  • Datajournalistikk: ‘Follow the money’ og datajournalistikk
  • Datajournalistikk: Undersøkende journalistikk med dataanalyse og programmering
 • Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er løpende opptak inntil studiet er fulltegnet.

 • Slik søker du

  Du registrerer din søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Bransjerettede videreutdanninger ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

  Du kan søke fra og med 1. mai.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er samlingsbasert med aktiv deltagelse i forelesninger og gruppearbeid. Videreutdanningen er praktisk innrettet med ferdighetstrening innen stordata-analyse.

 • Hva koster det?

  Studieavgift: 18 600,-

  I tillegg betaler du en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema