English version
Student ser på en skjerm. Foto: Benjamin Ward.

Datajournalistikk: Introduksjon til statistikk og dataanalyse

Videreutdanning

Denne videreutdanningen retter seg mot journalister og er en introduksjon til metoder for å analysere store digitale datasett.

 • Videreutdanninger i datajournalistikk

  OsloMet tilbyr flere kortere videreutdanninger for journalister og andre som er interessert i datajournalistikk.

  For dagens journalister er det nødvendig med ferdigheter innen analyse- og visualiseringsmetoder av store mengder digitale data.

  Våre videreutdanninger gir journalister praktiske ferdigheter og kunnskap innen datajournalistikk, som er ettertraktet i dagens jobbmarked.

  Disse videreutdanningene tilbys snart:

  • Datajournalistikk: Anvendt kunstig intelligens og datajournalistikk
  • Datajournalistikk: Datavisualisering og interaktive dashboards
  • Datajournalistikk: ‘Follow the money’ og datajournalistikk
  • Datajournalistikk: Undersøkende journalistikk med dataanalyse og programmering
 • Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er løpende opptak inntil studiet er fulltegnet.

 • Slik søker du

  Du registrerer din søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Bransjerettede videreutdanninger ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er samlingsbasert med aktiv deltagelse i forelesninger og gruppearbeid. Videreutdanningen er praktisk innrettet med ferdighetstrening innen stordata-analyse.

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema