Inkluderingskompetanse som samskaping

Etterutdanning

Dette kurset lærer deg om hvordan ordinære arbeidsplasser kan brukes for å fremme arbeidsinkludering og om hvordan inkluderingskompetanse kan utvikles i samarbeid med mentor på arbeidsplassen.

 • Målgruppe

  Kurset passer for deg som skal veilede mennesker i utsatte situasjoner på veien mot ordinært arbeidsliv. Kurset passer også for ledere med ansatte som jobber med arbeidsinkludering.

 • Hva lærer du?

  Inkluderingskompetanse består av kunnskap om deltakeren og hvordan ordinære arbeidsplasser kan brukes for å fremme arbeidsinkludering. Kurset gir en innføring i samarbeid med deltaker og arbeidsgiver, og vil spesielt ta for seg samarbeid med mentor i inkluderingsprosessen. 

  Gjennom dette kurset vil du få en innføring i samskaping med arbeidssøker og mentor om arbeidsinkludering. Samskaping betyr at NAV-veileder, mentor og deltageren går sammen og finner ut hvem som bør gjøre hva for å få til utvikling i arbeidsinkluderingsforløpet. Sentrale temaer i dette er veiledning, kartlegging og relasjonsbygging. Kurset vil også omhandle hvordan finne fram til en relevant arbeidsgiver, enten selv eller ved hjelp av andre aktuelle samarbeidspartnere. Mobilisering av deltaker og mentor er et viktig tema og du vil få kunnskap om arbeidsplassen som trenings-, opplærings- og utviklingsarena.

  Arbeidsforskningsinstituttet AFI sin rapport "Arbeidsinkludering og mentor - Inkluderingskompetanse gjennom samskaping" (oda.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kursopplegget innebærer: 

  • digitale læringsressurser som deltaker kan gjennomføre på egenhånd. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver, quiz, med mer
  • mulighet for refleksjon med andre kursdeltakere (refleksjonsoppgaver som gir innblikk i andres refleksjoner, selv om hver deltaker jobber individuelt på eget valgt tidspunkt)
  • tre digitale fordypningsdager
  • tilgang til alle digitale læringsressurser ut desember 2021 
  • tilgang til et nettverk med andre fagpersoner som jobber med tilsvarende oppgaver som deg selv. 

  Formålet med kurset er å styrke yrkesutøverens rolleforståelse og trygghet i møte med både deltaker, arbeidsgiver og mentor. Samtidig gir kurset mulighet til å reflektere kritisk rundt egen rolle, etiske prinsipper og strukturelle betingelser.

 • Undervisningsdatoer

  NB! Det tas forbehold om endringer. 

  • 11. mars: Hva er inkluderingskompetanse som samskaping? Ved seniorforsker Øystein Spjelkavik og universitetslektor Tonje Sannes
  • 20. april: Identifisering og samskaping med arbeidsgiver og mentor, ved forsker Pål Klethagen og universitetslektor Tonje Sannes
  • 7. mai: Utvikling av inkluderingskompetanse i bedriften - oppfølging av deltaker og mentor. Ved seniorforsker Heidi Enehaug og universitetslektor Tonje Sannes

  Alle undervisere er fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. 

  Alle dagene vil vare fra 09.00 til 14.00.

 • Kostnader

  Kursavgiften er på 8.500,- per deltaker. Dersom en virksomhet deltar med fem deltakere eller flere, gis det kvantumsrabatt.

  Rabatt for grupper

  • For 6-10 deltakere er kursavgiften 8000,- per deltaker.
  • For 10-20 deltakere er kursavgiften 7200,- per deltaker.
  • For grupper med flere enn 20 deltakere er kursavgiften 6000,- per deltaker. 

  For informasjon om kursavgift

   Laster inn ...
  • Kursbevis

   Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på minimum 2 av 3 fordypningsdager, samt utfylling av avsluttende kursrefleksjon og evaluering.

  Faglig ansvarlig

  Laster inn ...

  Har du noen spørsmål?

   Laster inn ...