Inkluderingskompetanse som samskaping

Etterutdanning

Dette kurset lærer deg om hvordan ordinære arbeidsplasser kan brukes for å fremme arbeidsinkludering og om hvordan inkluderingskompetanse kan utvikles i samarbeid med mentor på arbeidsplassen.

 • Målgruppe

  Kurset passer for deg som skal veilede mennesker i utsatte situasjoner på veien mot ordinært arbeidsliv, men som ikke nødvendigvis selv følger opp arbeidssøker like tett ute hos arbeidsgiver som en jobbspesialist. Kurset passer også for ledere med ansatte som jobber med arbeidsinkludering. 

  Ansatte og ledere vil ha god nytte av å delta på kurset sammen, da dette øker muligheten for felles læring og utvikling av inkluderingskompetansen.

 • Hva lærer du?

  Inkluderingskompetanse består av kunnskap om deltakeren og hvordan ordinære arbeidsplasser kan brukes for å fremme arbeidsinkludering. Kurset gir en innføring i samarbeid med både deltaker og arbeidsgiver, og vil spesielt ta for seg samarbeid med mentor i inkluderingsprosessen.

  Gjennom dette kurset vil du få en innføring i samskaping med arbeidssøker og mentor om arbeidsinkludering. Samskaping betyr at veileder, mentor og deltakeren går sammen og finner ut hvem som bør gjøre hva for å få til utvikling i arbeidsinkluderingsforløpet. Sentrale temaer i dette er veiledning, kartlegging og relasjonsbygging. Kurset vil også omhandle hvordan finne fram til en relevant arbeidsgiver, enten selv eller ved hjelp av andre aktuelle samarbeidspartnere. Mobilisering av deltaker og mentor er et viktig tema og du vil få kunnskap om arbeidsplassen som trenings-, opplærings- og utviklingsarena.

  I tillegg til et praktisk fokus diskuteres også byråkratiske utfordringer knyttet til veilederes mulighet til å jobbe med inkluderingskompetanse. Mot slutten av kurset ser vi på utvikling av inkluderingskompetanse i lys av organisasjonslæring, og viktigheten av at læring og utvikling skjer i et fellesskap og ikke reduseres til individuelle prosesser for den enkelte ansatte.

  Arbeidsforskningsinstituttet AFI sin rapport "Arbeidsinkludering og mentor - Inkluderingskompetanse gjennom samskaping" (oda.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kursopplegget innebærer: 

  • digitale læringsressurser som deltaker kan gjennomføre på egenhånd. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver, quiz, med mer
  • mulighet for refleksjon med andre kursdeltakere (refleksjonsoppgaver som gir innblikk i andres refleksjoner, selv om hver deltaker jobber individuelt på eget valgt tidspunkt)
  • tre digitale fordypningsdager, som bygger på teorien og læringsressursene som du finner i det digitale kursrommet
  • tilgang til alle digitale læringsressurser ut juni 2022
  • tilgang til et nettverk med andre fagpersoner som jobber med tilsvarende oppgaver som deg selv.

  Formålet med kurset er å styrke yrkesutøverens rolleforståelse og trygghet i møte med både deltaker, arbeidsgiver og mentor. Samtidig gir kurset mulighet til å reflektere kritisk rundt egen rolle, etiske prinsipper og strukturelle betingelser.

 • Undervisningsdatoer

  OBS! Det tas forbehold om endringer. 

  Det digitale kursrommet åpner 1. februar 2022. Fordypningsdagene er en fordypning i teorien som ligger i dette kursrommet. Det forutsettes at du jobber selvstendig før og mellom fordypningsdagene. Estimert tidsbruk på kurset totalt er 50 timer. 

  Fordypningsdager:

  • 17.februar: Hva er inkluderingskompetanse som samskaping? V/ Øystein Spjelkavik og Tonje Sannes 
  • 17.mars: Samskaping med arbeidsgiver og mentor - inkluderingskompetanse i praksis, v/ Tonje Sannes 
  • 28.april: Utvikling av inkluderingskompetanse i lys av organisasjonslæring v/ Heidi Enehaug og Tonje Sannes 

  Alle dagene vil vare fra 09.00 til 14.00.

  Alle undervisere er fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. 

 • Kostnader

  Kursavgiften er på 8.500,- per deltaker. Dersom en virksomhet deltar med seks deltakere eller flere, gis det kvantumsrabatt.

  Rabatt for grupper

  • For 6-10 deltakere er kursavgiften 8000,- per deltaker.
  • For 11-20 deltakere er kursavgiften 7200,- per deltaker.
  • For grupper med flere enn 20 deltakere er kursavgiften 6000,- per deltaker. 

  For informasjon om kursavgift

   Laster inn ...
  • Kursbevis

   Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på minimum 2 av 3 fordypningsdager, samt utfylling av avsluttende kursrefleksjon og evaluering.

  Faglig ansvarlig

  Laster inn ...

  Har du noen spørsmål?

   Laster inn ...