KI-journalistikk: 'Follow the money' og datajournalistikk

Videreutdanning

Denne videreutdanningen retter seg mot journalister. Du lærer grunnleggende økonomi, statistikk og regnskap som trengs for å drive undersøkende journalistikk om økonomiske forhold.

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.