!
Ingen opptak

Det er foreløpig ikke planlagt noen ny oppstart av denne videreutdanningen.

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen – sentrale temaer

Videreutdanning

Lær om ledelse i det norske arbeidslivet. Studiet er spesielt rettet mot deg som er leder eller tillitsvalgt innen elektro-, automasjon-, kraft og fornybarnæringen.

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse (samordna.no) eller realkompetanse.

  Realkompetansesøkere må:

  • være 25 år eller eldre i søknadsåret
  • dokumentere minimum 5 års fulltids yrkespraksis og/eller utdanning, deltid regnes om til heltid.
  • ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet

  Norsk- og engelskkunnskaper skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.

  Søknadsfrist

  Opptak til vårsemester 2023 er nå stengt.

  Kvalifiserte søkere gis tilbud om plass basert på tidspunkt for søknadsregistrering.

  Målgruppe

  Målgruppen er personer med lederansvar og tillitsvalgte innen elektro-, automasjon-, kraft og fornybarnæringen.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på:

  • Generell studiekompetanse, eller 
  • Realkompetanse; kompetansebevis/vitnemål og arbeidsattester.
 • Mer om studiet

  Denne videreutdanningen er et bransjeprogram i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Studiet er spesielt rettet mot personer med lederansvar og tillitsvalgte innen elektro-, automasjon-, kraft og fornybarnæringen, herunder medlemmer av aktørene FLT, NITO, LO, NHO, EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge og Samfunnsbedriftene.

  På dette studiet lærer du å analysere egen arbeidsplass med organisasjons- og ledelsesteori. Samspill mellom ledelse, fagforeninger og ansatte sees i en kontekst for både drift og utvikling og virksomheten.

  Målet med dette studiet er at du skal kunne

  • bidra til utvikling av relasjoner mellom ledelse, fagforeninger, tillitsvalgte, verneombud og ansatte
  • utøve og formidle kritisk refleksjon om praktiseringen av ledelses- og samarbeidsmodeller
  • bruke de bedriftsdemokratiske ordningene i samhandling i drift og utviklingsøyemed

  Du skal gjøres i stand til å anvende kunnskapen i praksis på egen arbeidsplass og i samarbeid med andre på alle nivåer i virksomheten. Studiet vil også hjelpe deg med å: 

  • anvende kunnskapene i praksis på egen arbeidsplass og i samarbeid med andre på
   alle nivå i virksomheten
  • identifisere og analysere problemer og problemstillinger på arbeidsplassen
  • føre dialog og samarbeide med ledere og medarbeidere om å identifisere problemer
  • bruke samarbeidsmodellen med partssamarbeid og medbestemmelse i planlegging og gjennomføringsprosesser
  • praktisere medbestemmelse i beslutningsprosesser
  • identifisere og løse samarbeidsproblemer og konflikter
  • bidra i planlegging og iverksetting av endringsprosesser på egen arbeidsplass

  Forsker Eivind Falkum er intervjuet om den norske ledelsesmodellen i ledernytt.no.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Arbeidsformene veksler mellom videoforelesninger, samtaler, nettdiskusjoner, webinarer og selvstudium.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

  Studieavgiften dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post.