To personer snakker sammen og smiler.

Likestilt arbeidsliv i praksis

Etterutdanning

Lær hvordan du kan arbeide systematisk for å oppnå likestilling og mangfold i praksis i private og offentlige organisasjoner. Kurset er heldigitalt.

 • Målgruppe

  Kurset er aktuelt for deg som er

  • HR-ansvarlig eller HR-konsulent
  • konsulent i selskaper eller enkeltstående
  • rådgiver eller veileder som jobber med likestilling og mangfold
  • interessert i likestilling og mangfold i arbeidslivet
 • Hva lærer du?

  Likestillingslovens paragraf 26 slår fast at alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Dette arbeidet må dokumenteres og redegjøres for.

  I kurset tar vi utgangspunkt i gjeldende lovverk og rammevilkår. Vitenskapelig forskning, praktisk operativ innsikt og erfaring vil danne rammene for hva du vil lære.

  Prosessledelse og systematisk kunnskap om hvordan du praktisk skal gå frem står helt sentralt. Videre dekkes områder som prosjektledelse, fasilitering av tiltak og måling av resultater.

  Etter gjennomført kurs vil du kunne lede organisatoriske endringsprosesser for å oppnå et likestilt arbeidsliv i din organisasjon. Du vil også kunne lære opp andre til det samme.

  De organisatoriske grepene du lærer kan bidra til å rapportere i henhold til Aktivitets- og redegjørelsesplikten ARP i virksomheten.

  Se kursleder og forsker Anne Grethe Solberg utdype kursets innhold i denne videoen (film.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kursopplegget innebærer

  • digitale læringsressurser som du kan gjennomføre på egenhånd. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler og refleksjonsoppgaver
  • mulighet for refleksjon sammen med andre kursdeltakere
  • tre digitale fagsamlinger som bygger på teorien og læringsressurser du finner i det digitale kursrommet
  • tilgang til alle digitale læringsressurser ut juni neste år
  • tilgang til et nettverk med andre deltakere/fagpersoner som jobber med tilsvarende oppgaver som deg selv

  Formålet med kurset er å styrke din rolleforståelse og trygghet i møte med arbeidsgivere, ledere og andre som skal likestille mangfold på arbeidsplassen.

  Du vil lære om metoder og ulike verktøy som er vesentlige i et endringsforløp. Samtidig gis du mulighet til å reflektere kritisk rundt egen rolle, dilemmaer, prinsipper og strukturelle betingelser.

 • Undervisningsdatoer

  Det er tre digitale fagsamlinger. Samlingene er fordypning i det forberedende arbeidet du har lagt ned i de digitale læringsressursene. Det forutsettes at du jobber selvstendig før og mellom fagsamlingene. Estimert tidsbruk på kurset totalt er 50 timer.

  Fagsamlinger høsten 2024

  Alle dagene vil vare fra kl. 10.00 til 12.00.

  Fagsamling modul 1: tirsdag 24. september
  Fagsamling modul 2: torsdag 24. oktober
  Fagsamling modul 3: torsdag 28. november

  Det tas forbehold om endringer.

 • Kostnader

  Kursavgiften er på 6 500,- per deltaker. Dersom en virksomhet deltar med seks deltakere eller flere, gis det kvantumsrabatt.

  Rabatt for grupper

  •    For 6-10 deltakere er kursavgiften 6 000 ,- per deltaker.
  •    For 11-20 deltakere er kursavgiften 5 500,- per deltaker.
  •    For grupper med flere enn 20 deltakere er kursavgiften 4 000,- per deltaker
   

  For informasjon om kursavgift:

  Laster inn ...
 • Kursbevis

  Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på minimum 2 av 3 fordypningsdager, samt utfylling av avsluttende kursrefleksjon og evaluering.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...