!
Avlyst høsten 2022

Kurset er dessverre avlyst høsten 2022.

Likestilt arbeidsliv i praksis

Etterutdanning

Lær hvordan du kan arbeide for å oppnå likestilling og mangfold i praksis i bedrifter, ulike type organisasjoner eller i offentlige virksomheter.

 • Målgruppe

  Kurset er aktuelt for: 

  • HR-ansvarlige eller HR-konsulenter i virksomheter
  • konsulenter i selskaper eller enkeltstående
  • rådgivere, veiledere som jobber med likestilling og mangfold
  • andre som er interesserte i likestilling og mangfold i arbeidslivet
 • Hva lærer du?

  Du lærer hvordan du i praksis kan jobbe for å oppnå likestilling og mangfold på en arbeidsplass. Kurset har en praktisk tilnærming og tar utgangspunkt i rammevilkår og lovverk, vitenskapelig forskning og praktisk operativ innsikt og erfaring.

  Du vil jobbe med systematisk kunnskap om prosessledelse, fasilitering og prosjektledelse, om organisatoriske tiltak og måling av resultater. Målet er at du settes i stand til å lede organisatoriske endringsprosesser eller lære opp andre til å gjøre det.

  De organisatoriske grepene du lærer kan bidra til å rapportere i henhold til Aktivitets- og redegjørelsesplikten ARP i virksomheten.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kursopplegget innebærer: 

  • digitale læringsressurser som deltaker kan gjennomføre på egenhånd. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver med mer
  • mulighet for refleksjon sammen med andre kursdeltakere (refleksjonsoppgaver som gir innblikk i andres refleksjoner, selv om hver deltaker jobber individuelt på eget valgt tidspunkt)
  • tre digitale fagsamlinger, som bygger på teorien og læringsressurser du finner i det digitale kursrommet
  • tilgang til alle digitale læringsressurser ut juni neste år
  • tilgang til et nettverk med andre deltakere/fagpersoner som jobber med tilsvarende oppgaver som deg selv

  Formålet med kurset er å styrke din rolleforståelse og trygghet i møte med arbeidsgivere, ledere og andre som skal likestille mangfold på arbeidsplassen. Du vil lære om metoder og ulike verktøy som er vesentlige i et endringsforløp. Samtidig gis du mulighet til å reflektere kritisk rundt egen rolle, dilemmaer, prinsipper og strukturelle betingelser.

 • Kostnader

  Kursavgiften er på 5 500,- per deltaker. Dersom en virksomhet deltar med seks deltakere eller flere, gis det kvantumsrabatt.

  Rabatt for grupper

  • For 6-10 deltakere er kursavgiften 5 000,- per deltaker.
  • For 11-20 deltakere er kursavgiften 4 500,- per deltaker.
  • For grupper med flere enn 20 deltakere er kursavgiften 4 000,- per deltaker. 

  For informasjon om kursavgift:

   Laster inn ...
  • Kursbevis

   Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis.  For å motta kursbevis kreves deltakelse på minimum 2 av 3 fordypningsdager, samt utfylling av avsluttende kursrefleksjon og evaluering.

  Faglig ansvarlig

  Laster inn ...

  Har du noen spørsmål?

   Laster inn ...