Økonomisk rådgivning

Videreutdanning

Videreutdanningen økonomisk rådgivning gir innsikt i privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer. Studiet er rettet mot ansatte i NAV, og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav er bachelorgrad eller annen 3-årig utdanning på bachelornivå og ansettelse i NAV.

  Søknadsfrist for opptak til høstsemesteret 2024 er 1. juni.

 • Slik søker du

  Logg inn eller lag brukerprofil på Søknadsweb (fsweb.no)

  Velg "ny søknad" og gå til: "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Videreutdanning for ansatte i NAV".

  Du må laste opp dokumentasjon på:

  • Generell studiekompetanse. Hvis du er registrert med generell studiekompetanse i Søknadsweb (se "Min profil") trenger du ikke å dokumentere dette.
  • Høyere utdanning. Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling. Resultatene dine skal være synlige under "Eksterne resultater" i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.
  • Stillingstittel og arbeidssted dokumenterer du med attest fra nærmeste leder.
 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen inkluderer perspektiver fra økonomi, sosiologi, sosialt arbeid, veiledning, psykologi og juss. En like viktig del av kompetansen er ferdigheter i å møte mennesker i krise, og å være i stand til å gjennomføre gode veiledningsløp.

  Noen sentrale temaer

  • årsaker til økonomiske problemer og gjeldsproblemer
  • forebygging og selvhjelp
  • veiledning, rådgivning, forhandling
  • politikk og institusjoner som påvirker gjeldsutvikling og privatøkonomi
  • lover om privatøkonomi og økonomisk rådgivning
  • sosialt arbeids metode som hjelpemiddel og juridisk metode
  • dialog mellom kreditorer og skyldner
  • framstillinger av saksforhold og korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og brukere

  Om emnene

  Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

  Begge emner avsluttes med en individuell hjemme-eksamen.

  Les mer om studiestart ved videreutdanningen i Økonomisk rådgivning på studentsidene (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen går over to semestre der hvert semester inneholder ett emne. Hvert emne består av 3 samlinger over 3 dager. 

  Undervisningen veksler mellom forelesninger på OsloMet, digitale forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, gruppearbeid og veiledning.

  Oversikt over høstens undervisningsdatoer og studiestart ser du på studentsidene (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...