Økonomisk rådgivning

Videreutdanning

Videreutdanningen økonomisk rådgivning gir innsikt i privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer. Studiet omfatter perspektiver fra fagfeltene økonomi, sosiologi, sosialt arbeid, veiledning, psykologi og juss. Høsten 2019 tilbyr OsloMet studiet som et oppdrag finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, rettet mot ansatte i NAV.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav er bachelorgrad eller annen 3-årig utdanning på bachelornivå. 

  Søknadsfrist er 6. mai 2019

 • Hvordan søke opptak

  Logg inn eller lag brukerprofil på Søknadsweb.

  Trykk "ny søknad" og gå til: Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag. Deretter Oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap.

  Dokumentasjon kan lastes opp når du har levert søknad. Du kan også gå inn senere og laste opp dokumentasjon under "mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen inkluderer perspektiver fra økonomi, sosiologi, sosialt arbeid, veiledning, psykologi og juss. En like viktig del av kompetansen er ferdigheter i å møte mennesker i krise, og å være i stand til å gjennomføre gode veiledningsløp.

  Noen sentrale temaer

  • årsaker til økonomiske problemer og gjeldsproblemer 
  • forebygging og selvhjelp 
  • veiledning, rådgivning, forhandling
  • politikk og institusjoner som påvirker gjeldsutvikling og privatøkonomi 
  • lover om privatøkonomi og økonomisk rådgivning 
  • sosialt arbeids metode som hjelpemiddel og juridisk metode
  • dialog mellom kreditorer og skyldner 
  • framstillinger av saksforhold og korrespondanse med kreditorer, samarbeidspartnere og brukere 

  Om emnene

  Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, totalt 30 studiepoeng.

  Begge emner avsluttes med en individuell hjemme-eksamen.

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  Les mer om studiestart ved videreutdanningen i Økonomisk rådgivning her.

 • Undervisningsdatoer

  Undervisningen går over to semestre der hvert semester inneholder ett emne. Hvert emne består av 3 samlinger over 3 dager. 

  Undervisningen veksler mellom forelesninger på OsloMet, digitale forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, gruppearbeid og veiledning.

  Informasjon om høstens undervisningsdatoer og studiestart kommer på denne siden.

 • Semesteroversikt og emneplan

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Kostnader

  Studieavgiften dekkes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema