Opptak til videreutdanninger ved fakultet SAM

Videreutdanning søker du gjennom SøknadsWeb. Les mer om hvordan du søker, og detaljer for rangering av søkerne.

Slik søker du om opptak:

Du søker via Søknadsweb (fsweb.no). Er du ny søker må du lage din egen personlige firesifrede PIN-kode som benyttes hver gang du logger deg på SøknadsWeb. Tidligere studenter/søkere benytter gammel PIN-kode. Denne kan bestilles til den epost-adressen du sist registrerte ved OsloMet. Om du har glemt denne, kan du kontakte oss på e-post: sam-evo@oslomet.no eller telefon 67 23 50 00.

Inne i SøknadsWeb velger du Samfunnsfag og deretter oppdrag eller School of Management (gjelder emnene innen ledelse).

Dette må du laste opp i Søknadsweb:

Bekreftelse på "riktig kopi" er ikke lengre nødvendig (stikkprøvekontroller må forventes).

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav er beskrevet under hvert enkelt studietilbud (se programplan/emneplan). Merk at for noen studier må du dokumentere at du har relevant praksis for å kunne få opptak. Ved ev. rangering vil både bachelorutdanning, tilleggsutdanning og relevant praksis kunne gi poeng.

Rangeringsregler

Hvis opptakskravet er generell studiekompetanse rangeres søkere etter regler fastsatt i Forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet (lovdata). Rangeringsreglene for opptak til videreutdanninger baserer seg på karakterer, yrkespraksis og annen høyere utdanning. Karakterpoeng gis for karakterer fra kvalifiserende utdanning.