Videreutdanning i studentveiledning for barnevern og sosialt arbeid

Videreutdanning

Dette emnet er utviklet for praksisveiledere som mottar studenter fra bachelorstudiene i barnevern og sosialt arbeid.

 • Opptakskrav

  Emnet er kun åpent for veiledere som mottar praksisstudenter fra OsloMet.

  Veiledere som tar imot studenter vil automatisk få tilsendt informasjon om veilederutdanningen og et påmeldingsskjema.

 • Hva lærer du?

  Gjennom veilederutdanningen utvikler praksisveiledere evnen til å lære opp studenter i profesjonsfaglig virksomhet. Formålet er å skape gode forhold for læring og utvikling på arbeidsstedet, slik at det gir best mulig utbytte for studentene.

  Sentrale temaer i studiet

  • praksisstudium og veiledning
  • teoretisk utgangspunkt og faser og metoder i veiledning
  • arbeid med brukere/klienter
  • rollen som hjelper
  • læren om organisasjoner
  • sammenhengen mellom teori og praksis
  • forutsetninger for læring
  • rollen som veileder
  • relasjonen mellom veileder og student

  Vi benytter ulike arbeidsformer i undervisningen: Forelesninger, gruppearbeid, trening med tilbakemelding fra lærere, videoopptak og arbeidskrav.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Veilederutdanningen vil gå over tre samlinger (studiesamling 1-3) over ett år.

  Hver samling går over tre dager. Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig skoleeksamen i høstsemesteret og gir 15 studiepoeng.

  For å fremstille seg for eksamen kreves 80 prosent (samlingene vurderes samlet) tilstedeværelse.

 • Hva koster det?

  Emnet er gratis for veiledere, men som student må du betale en semesteravgift det året du tar eksamen (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema