Retningslinjer for opptaksprøve til fotojournalistikk

Søkere til bachelor i fotojournalistikk må levere både en porteføljeprøve og en hjemmeprøve.

Portalen er åpen i perioden 3. – 22. mai.

Porteføljeprøve og hjemmeprøve

Søkeren skal levere både en porteføljeprøve og en hjemmeprøve med egne bilder/videoarbeider. Vi ber om at informasjonen nedenfor leses nøye. Besvarelser som ikke fyller retningslinjene vil ikke bli vurdert. Det er søkers eget ansvar å levere i de oppgitte formatene, andre filtyper enn disse aksepteres ikke!

Prøven er anonym. Bilder, videoarbeider og tekst må derfor ikke inneholde søkers navn – dette gjelder også hvis du leverer publiserte arbeider. Navn på filene som lastes opp skal ikke inneholde søkers navn, men merkes slik som det er beskrevet nedenfor.

Det finnes flere gratisprogrammer som egner seg for komprimering av filer. For videokomprimering kan for eksempel MPEG Streamclip (squared5.com) brukes.

Vær oppmerksom på at OsloMet ikke tilbyr teknisk assistanse til komprimering av filer eller lignende. Skulle det oppstå problemer under selve opplastingen, kan du kontakte brukerstøtten ved OsloMet via e-post. Vi anbefaler at du setter av god tid og benytter nett med god båndbredde til opplastingen.

Porteføljeprøven

Porteføljeprøven skal

Praktiske opplysninger om porteføljeprøven

 • Bilder

  • Velg bilder som du selv mener viser at du kjenner de fotojournalistiske sjangerne og/eller representerer godt fotografisk håndverk.
  • Bildene skal lastes opp i filformatet JPEG.
  • Bildestørrelse skal være slik at lengste bildeside er satt til 1024 bildepunkter.
  • Hver JPEG-fil skal ikke være større enn 4 MB.
  • Bildefilene skal merkes i rekkefølge - 01.JPEG - 02.JPEG osv.
  • Sammen med bildefilene skal du levere et PDF-dokument som inneholder den veiledende teksten. Merk teksten med referanse til bildefilene - tekst til 01.JPEG - tekst til 02.JPEG osv.
  • I tillegg til enkeltfilene skal du laste opp et PDF-dokument med alle bildene til porteføljeprøven samlet.
 • Video

  • Velg videoarbeid som er en sammenhengende eller redigert sekvens på maksimalt tre minutter, som du selv mener viser at du kjenner de fotojournalistiske sjangerne og/eller representerer godt fotografisk håndverk.
  • Videoarbeider skal lastes opp i filformatet MPEG.
  • Codec: H264.
  • Lyd: AAC, Stereo 44,1 kHz.
  • Videofilene merkes i rekkefølge 01.mpg – 02.mpg osv.
  • Hver videofil skal ikke være større enn 150 MB.
  • Sammen med videoarbeidene skal du levere et PDF-dokument som inneholder den veiledende teksten. Merk teksten med referanse til videofilene - tekst til 01.mpg - tekst til 02.mpg osv.
 • Publisert stoff

  • Hvis du har publisert stoff som du ønsker å levere sammen med porteføljeprøven, skal dette leveres i en egen mappe for publisert/trykt stoff.
  • Publisert/trykt stoff skal lastes opp i filformatet PDF.
  • Videoarbeider skal lastes opp i MPEG, slik det er beskrevet ovenfor.
  • Filene merkes - publisert.

Hjemmeprøven

Hjemmeprøven består av en oppgave: oppgaven publiseres 26. april.

Du velger selv om du vil levere hjemmeprøven som en bildereportasje for publisering i et trykt magasin eller som en videoreportasje for publisering på nett.

I tillegg til reportasjen skal du levere et PDF-dokument som inneholder følgende:

 1. Refleksjonsnotat
 2. Tekster
 3. Bildetekster
 4. Tittel

Det er en forutsetning at hjemmeprøven i sin helhet er utført etter at oppgaveteksten er mottatt. Det er ikke anledning til å kontakte OsloMet for utfyllende opplysninger om oppgaveteksten. 

Leveringskrav

Du skal levere enten en bildereportasje til trykt magasin eller en video til nett med et refleksjonsnotat.

Bildereportasje til trykt magasin

Video til nett

Refleksjonsnotat

Praktiske opplysninger om hjemmeprøven

 • Video

  • Videoarbeider skal lastes opp i filformatet MPEG.
  • Codec: H264.
  • Lyd: AAC, Stereo 44,1 kHz.
  • Videofilene merkes i rekkefølge 01.mpg – 02.mpg osv.
  • Hver videofil skal ikke være større enn 500 MB.

  Sammen med videoarbeidene skal du levere et PDF-dokument som inneholder den veiledende teksten. Merk teksten med referanse til videofilene - tekst til 01.mpg - tekst til 02.mpg osv.

 • Bilder

  • Bildene skal leveres i filformatet JPEG.
  • Bildestørrelse skal være slik at lengste bildeside er satt til 1024 bildepunkter
  • Bildefilene skal merkes i rekkefølge - 01.JPEG - 02.JPEG osv.
  • Velg en komprimering som ikke gir større JPEG filer enn 4 MB.
  • Sammen med bildefilene skal du levere et PDF-dokument som inneholder tittel, reportasjetekst, bildetekster og refleksjonsnotat. Merk bildetekstene med referanse til bildefilene - tekst til 01.JPEG - tekst til 02.JPEG osv.