Spesifikke opptakskrav for opptak til master i økonomi og administrasjon

For opptak til master i økonomi og administrasjon – siviløkonom kreves det en fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Bachelorutdanningen må tilfredsstille minimumskravene til bachelorgrad i økonomi og administrasjon, vedtatt av UHR-ØA november 2018.

Bachelorgraden må inneholde følgende emner:

I utgangspunktet må alle kravene være tilfredsstilt innenfor bachelorgraden, men vi godtar to emner tatt utenom graden.

Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng)

Administrasjonsfag (30 studiepoeng)

Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng)

Metodefag (20 studiepoeng)

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 studiepoeng)

Vi gjør oppmerksom på at alle temaene innenfor hver bolk må være oppfylt. Det er i tillegg krav om 30 studiepoeng i fordypningsemner. Totalt må da minimum 120 studiepoeng være innenfor de økonomisk-administrative fagområdene.

Overgangsordning til og med høsten 2024

Til og med opptak høsten 2024, godkjennes, som en overgangsordning, også minimumskravene i den tidligere nasjonale planen for bachelor i økonomi og administrasjon (vedtatt 2011) herunder 120 studiepoeng i økonomisk-administrative fag med blant annet:

Utenlandsk utdanning?

Bachelorgrad tatt i land utenfor Norge må være på minimum tre år utover kravet for å oppnå generell studiekompetanse i Norge. For søkere med bachelorgrad som er tatt utenfor Norden kreves det bestått enten GMAT fokus- eller GRE-test. Testen må være avlagt innenfor de siste fire årene. 
Det kreves minimum 555 poeng på testen GMAT fokus. Som en overgangsordning, for søkere som har tidligere versjon av GMAT avlagt innenfor de siste fire årene, vil også denne testen godkjennes, med minimum 600 poeng. 

Ved GRE-testen kreves det minimum 152 poeng på den kvantitative delen (ny skala). Etter gammel skala kreves det minimum 660 poeng på den kvantitative delen. Testresultatene må sendes direkte til OsloMet fra testsenteret og må være mottatt innen 1. juli.