Spesifikke opptakskrav for opptak til master i økonomi og administrasjon

For opptak til master i økonomi og administrasjon – siviløkonom kreves det en fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Bachelorutdanningen må tilfredsstille kravene fastsatt i NRØA-planen vedtatt 17. oktober 2011.

Bachelorgraden må inneholde følgende emner:

Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng)

Administrasjonsfag (25 studiepoeng)

Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng)

Metodefag (20 studiepoeng)

Etikk og samfunnsansvar (5 studiepoeng)

Vi gjør oppmerksom på at alle temaene innenfor hver bolk må være oppfylt. Det er i tillegg krav om 30 studiepoeng i fordypningsemner. Totalt må da minimum 120 studiepoeng være innenfor de økonomisk-administrative fagområdene.

I utgangspunktet må alle kravene være tilfredsstilt innenfor bachelorgraden, men vi godtar to emner tatt utenom graden.

Utenlandsk utdanning?

For søkere med utdanning fra utenlandske læresteder kreves det bestått enten GMAT- eller GRE-test. Testen må være avlagt innenfor de siste fire årene. Søkere med utdanning fra nordiske land er unntatt fra kravet om GMAT-/GRE-test.

Det kreves minimum 600 poeng på GMAT-testen. Ved GRE-testen kreves det minimum 152 poeng på den kvantitative delen (ny skala). Etter gammel skala kreves det minimum 660 poeng på den kvantitative delen. Testresultatene må sendes direkte til OsloMet fra testsenteret og må være mottatt innen 1. juli.