Barn og unge i velferdsstaten: forståelser og forskningstilnærminger (SP9260)

Enkeltemne ph.d.

I emnet legges det særlig vekt på faglige tradisjoner som bidrar til kontekstualiserte analyser av jenter og gutters dagligliv, oppvekst og utvikling; sosiokulturell teori, interseksjonell teori og barndomssosiologi. Emnet inngår som valgemne i doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

 • Søknad og opptak

  Søknadsfrist: Søknadsweb åpner for opptak i 2021.

   Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb. (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap).
  • Interne kandidater bruker Studentweb og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer 2021

  Med forbehold: 3., 4. og 5. mai fra klokken 09.00 til 16.00.

   Campus Pilestredet, Pilestredet 35, rom PI251.

 • Emneplan for SP9260

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlig

Laster inn ...

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)