Barn og unge i velferdsstaten: forståelser og forskningstilnærminger (SP9260)

Enkeltemne ph.d.

Emnet vektlegger faglige tradisjoner som bidrar til kontekstualiserte analyser av jenter og gutters dagligliv, oppvekst og utvikling; sosiokulturell teori, interseksjonell teori og barndomssosiologi.

 • Søknad og opptak

   Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb. (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap).
  • Interne kandidater bruker Studentweb og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer 2021

  3., 4. og 5. mai fra klokken 09.00 til 16.00.

  Emnet settes opp digitalt,  via Zoom. 

 • Emneplan for SP9260

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisningsplan

  Første dag, 3. mai
  9.00 Velkommen, introduksjon til kurset. Presentasjon av deltakerne og kort om deres prosjekter.
  10.30. Liv Mette Gulbrandsen og Oddbjørg Skjær Ulvik: Kunnskap om barn og  barndom - Tradisjoner i nordisk og internasjonal barneforskning 
  12.00 Lunsj
  12.30 Gruppediskusjon, kommentarer og spørsmål
  13.00 Diskusjon i plenum
  13.30 Pause
  14.00 Solveig Østrem: Perspektiver på manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern.
  15.00 Diskusjon i plenum 
  15.30 Avslutning for dagen

  Andre dag, 4. mai
  9.00 Ann Phoenix: Intersectionality and narratives of childhood. Abstract legges ut senere
  10.30. Pause
  10.45 Gruppediskusjon, kommentarer og spørsmål til Ann
  11.15. Diskusjon i plenum
  11.45 Lunsj
  12.15 Ann fortsetter
  14.00 Pause 
  14.30. Liv Mette Gulbrandsen: Velferdsstatens profesjoner i møte med barn - Teoretiske begrunnelser for tverrprofesjonelt samarbeid
  15.30. Diskusjon i plenum
  16. 00 Avslutning

  Tredje dag, 5. mai
  9.00 Oddbjørg Skjær Ulvik: Barns rett til deltakelse i nordiske velferdsstater – ulike deltakelsesbegreper.
  11.00 Pause
  11.15. Gruppediskusjon
  11.45 Diskusjon i plenum
  11.45 Lunsj
  12.30 Hvilke barndomskonstruksjoner og samfunnsmessige tendenser er livsmestring som fag i skolen uttrykk for? Ole Jacob Madsen i samtale med  Oddbjørg Skjær Ulvik med utgangspunkt i boka «Livsmestring på timeplanen – rett medisin for elevene?»
  Kl. 13.30 Gruppediskusjon
  Kl. 14.00 Pause
  Kl. 14.15 Plenumsdiskusjon
  Kl. 14.45 Forberedelse til essayskriving og oppsummering av kurset
  Kl. 15.30  Avslutning 

  Vi tar forbehold om endringer i programmet. Slik situasjonen er nå, planlegger vi for et digitalt kurs. Velkommen!

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb(fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Bidragsytere

   

   Laster inn ...

   Professor Ann Phoenix, University College London

   Professor Ole Jacob Madsen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

    

  Fagansvarlig

  Laster inn ...

  Administrative kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
  Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)