Barn og unge i velferdsstaten (SP9260)

Enkeltemne ph.d.

Emnet vektlegger faglige tradisjoner som bidrar til kontekstualiserte analyser av jenter og gutters dagligliv, oppvekst og utvikling; sosiokulturell teori, interseksjonell teori og barndomssosiologi.

 • Søknad og opptak

   Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og  Fakultet for samfunnsvitenskap.
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer 2023

  Det planlegges  å avholdes 8. 9. og 10. mai.

 • Emneplan for SP9260

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Bidragsytere

   

   Laster inn ...

   Professor Ann Phoenix, University College London

   Professor Ole Jacob Madsen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

    

  Fagansvarlig

  Laster inn ...

  Administrative kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Les mer om Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)