Barn og unge i velferdsstaten (SP9260)

Enkeltemne ph.d.

Emnet vektlegger faglige tradisjoner som bidrar til kontekstualiserte analyser av jenter og gutters dagligliv, oppvekst og utvikling; sosiokulturell teori, interseksjonell teori og barndomssosiologi.

 • Søknad og opptak

   Søknadsfrist 1. april

  Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og  Fakultet for samfunnsvitenskap.
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer og sted 2023

   8., 9. og 10. mai.

  Sted: P32 (Pilestredet 32)
  Rom: N040.007 

 • Undervisningsplan

  Barn og unge i velferdsstaten: Forståelser og forskningstilnærminger
  Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap, studieretning sosialt arbeid og sosialpolitikk

  Første dag, 8. mai

  11.00 Velkommen, introduksjon til kurset. Presentasjon av deltakerne og kort om deres prosjekter.
  12.00 Liv Mette Gulbrandsen og Oddbjørg Skjær Ulvik: Kunnskap om barn og barndom - Tradisjoner i nordisk og internasjonal barneforskning 
  13.15 Lunsj
  13.45 Gruppediskusjon, kommentarer og spørsmål
  14.15 Diskusjon i plenum
  14.45 Pause
  15.00 Liv Mette Gulbrandsen: Interseksjonalitet som analytisk perspektiv i forskning om barn og barndom.
  15.45 Diskusjon i plenum
  16.15 Avslutning av dagen

  Andre dag, 9. mai

  09.00 Charlotte Højholt: Børns fælles liv på tværs af steder og voksnes samarbejde om børn.
  10.30 Pause
  10.45 Gruppediskusjon, kommentarer og spørsmål til Charlotte
  11.15 Diskusjon i plenum
  11.45 Lunsj
  12.30 Charlotte fortsetter
  13.30 Pause.
  13.45 Diskusjon i plenum 
  14.15 Pause
  14.30 Solveig Østrem: Perspektiver på manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern.
  15.30 Diskusjon i plenum 
  16.00 Avslutning av dagen

  19.00 Felles middag?

  Tredje dag, 10. mai

  9.00 Oddbjørg Skjær Ulvik: Barns rett til deltakelse i nordiske velferdsstater – ulike deltakelsesbegreper.
  10.30 Pause
  10.45 Diskusjon i gruppe
  11.15 Diskusjon i plenum
  11.45 Lunsj 
  12.30 Analyseworkshop med empirisk materiale fra deltakerne. Arbeid i grupper
  13.30 Pause
  13.45 Diskusjon i plenum 
  14.30 Forberedelse til essayskriving og oppsummering av kurset
  15.30  Avslutning 

  Vi tar forbehold om endringer i programmet.
  Velkommen!

 • Emneplan for SP9260

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlig

Laster inn ...

Øvrige bidragsytere

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Les mer om Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)