English version

Forskning og samfunn: Interessenter, formidling og virkning, PS9000

Enkeltemne ph.d.

Emnet vil gi kandidatene en omfattende introduksjon til den endrede rollen som samfunnsvitenskapen spiller i samfunnet, og som samfunnsinteressenter spiller i samfunnsvitenskapen.

Les meir om emnet på den engelske nettsida. Du kjem dit ved å klikke på "English version" øvst på denne nettsida.