Idéer og begreper i sosialt arbeid og sosialpolitikk, PS9400

Enkeltemne ph.d.

Emnet gir en framstilling av sosialt arbeid og sosialpolitikk som kunnskapsfelt og institusjonell praksis, samt av sentrale teoretiske debatter.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Emnene tilbys  kun kandidater som er tatt opp i et ph.d.-program, eventuelt førstelektorprogram. Søknadsfrist 15. august.

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og  Fakultet for samfunnsvitenskap.
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer og sted, høsten 2024

  Med forbehold om endringer:

  • Mandag 23. september kl. 10.00-14.00 
  • Tirsdag 24. september kl. 12.00-16.00
  • Onsdag 25. september kl. 10.00-15.00
  • Torsdag 26. september, ikke avklart, men sannsynligvis om formiddagen
  • Fredag 27. september kl. 10.00-12.00

  Sted:  avklares siden

 • Emneplan

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlige

Laster inn ...

Gjesteforsker

Professor Guðný Björk Eydal, Faculty of Social Work, University of Island (ui.is). 

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her: Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)