Idéer og begreper i sosialt arbeid og sosialpolitikk, PS9400

Enkeltemne ph.d.

Emnet gir en framstilling av sosialt arbeid og sosialpolitikk som kunnskapsfelt og institusjonell praksis, samt av sentrale teoretiske debatter.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  For stipendiater opptatt i ph.d.-programmer, søknadsfrist 10. august:

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og  Fakultet for samfunnsvitenskap.
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer høsten 2022

  Hele uke 39.

 • Emneplan

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlige

Laster inn ...

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her: Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)