!
Emnet forventes å avholdes høsten 2023

Kontakt ph.d.-administrasjonen for mer informasjon.

Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk (SP9230)

Enkeltemne ph.d.

Kjønn, etnisitet, sosial klasse, alder/generasjon, funksjonsevne og seksuell orientering danner grunnlag for sosiale kategorier som inngår i vår tids samfunnsmessige maktrelasjoner og dominans-former. Emnet inngår som valgemne i doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

 • Søknad og opptak

   Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende.  

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og  Fakultet for samfunnsvitenskap.
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer

  Avklares siden.

 • Emneplan for SP9230

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

 • Bidragsytere

   Laster inn ...

   Professor Ann Phoenix, University College London.

  Fagansvarlig

  Laster inn ...

  Administrative kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
  Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)