Interseksjonalitet: Sosiale kategoriers samspillsdynamikk (SP9230)

Enkeltemne ph.d.

Kjønn, etnisitet, sosial klasse, alder/generasjon, funksjonsevne og seksuell orientering danner grunnlag for sosiale kategorier som inngår i vår tids samfunnsmessige maktrelasjoner og dominans-former. Emnet inngår som valgemne i doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

 • Søknad og opptak

   Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende.  Søknadsfrist 1. oktober.

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). (Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap).
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no)og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 
  • Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.
 • Samlingsdatoer

  Alle dager campus Pilestredet , Oslo

  8. nov.: Falbes gate: FG5 FG113

  9. nov.: Falbes gate: FG5 FG117

  10. nov.: Pilestredet 48, R330  

 • Emneplan for SP9230

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

 • Bidragsytere

   

   Laster inn ...

   Professor Ann Phoenix, University College London

  Fagansvarlig

  Laster inn ...

  Administrative kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
  Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)