English version

Grunnleggende konsepter og diskurser i virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring, PS9100

Enkeltemne ph.d.

Emnet har fokus på organisasjon og ledelse i offentlig sektor, økonomi, digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner.

For høsten 2022 tilbys emnet kun til interne ph.d.-kandidater i programmet.

Les mer om emnet på den engelske nettsiden. Du kommer der ved å klikke på "English version" øverst  på denne nettsida.