English version

Kritisk samhandling - samfunnsvitenskapen i et samfunn i endring

Enkeltemne ph.d.

Emnet vil gi kandidatene en avansert introduksjon til den endrede rollen som samfunnsvitenskap spiller i samfunnet.

Les mer om emnet på den engelske nettsiden. Du kommer dit ved å klikke på "English version" øverst på denne nettsiden.