Kvalitativ metode (SP9100)

Enkeltemne ph.d.

Emnet vil gi en solid orientering om noen tradisjoner og tilnærminger som betegnes som kvalitativ forskning og deres epistemologiske basis.

 • Årets innretning

  Det vil være ulike metodiske tilnærminger hver gang emnet går. Årets innretning blir:

  Når snakk og tekst blir data: Fra dataproduksjon til analysestrategi

  Dette emnet tilbyr praktiske måter å oppdage, «samle inn» og analysere data på, med hovedvekt på intervju og foreliggende tekster og dokumenter. Vi vil spesifikt dykke ned i praktisk orientert dokumentanalyse, individuell intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Vi vil by på enkle, men grundige «oppskrifter» for hvordan du kan gå fram for å finne noe interessant i dataene dine. Vi vil konsentrere oss om tematisk analyse og ulike former for diskursanalyse. Tematisk analyse byr på en enkel, men grundig oppskrift for hvordan du kan gå fram for å finne noe interessant i dataene dine. Diskursanalyser synliggjør blant annet hvordan det eksisterer en rekke betingelser for det talte og det skrevne, hvordan et gitt skriftlig eller muntlig utsagn aktiverer en serie sosiale praksiser, og hvordan utsagn i sin tur bekrefter eller avkrefter disse praksisene. 

  Sentrale spørsmål vi vil diskutere på kurset er: Hva er data? Hvordan får vi til å innhente informasjon om det vi faktisk lurer på? Hvordan får vi til at det blir sammenheng mellom problemstilling, metode og analyse? Hvilke analyseformer egner seg for hva slags type data?

  Selv om dette er kjente, grunnleggende metodespørsmål, synes det alltid å være behov for å reflektere over disse på nytt. På kurset vil du få tips og råd fra ulike forskere som har både fersk, men også lang og bred erfaring i å bruke ulike kvalitative metoder innen sosialfaglig forskning. 

  Innsamlings- og analysemetodene vil bli demonstrert på utvalgt datamateriale og presentert gjennom forelesninger og seminardialoger. Vi ønsker med kurset å ta for oss viktige deler av forskningsprosessen på en praktisk og anvendbar måte. 

 • Søknadsfrist 15. april

  Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og  Fakultet for samfunnsvitenskap.
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 

  Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.

 • Samlingsdatoer, campus Pilestredet

  Emnet går over fire dager: 15., 16. og 17. juni, pluss en dag tidlig høst, som avklares siden.

  Campus Pilestredet: Stensberggaten (SG) 26, rom X007 Abel

 • Emneplan for SP9100

  Informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlige

Laster inn ...
 • Innbudte forelesere

  Professor Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved UiO 

   

   Laster inn ...

  Administrative kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
  Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)