!
Emnet planlegges for våren 2023, innretning og datoer avklares i februar/mars

Kvalitativ metode (SP9100)

Enkeltemne ph.d.

Emnet vil gi en solid orientering om noen tradisjoner og tilnærminger som betegnes som kvalitativ forskning og deres epistemologiske basis.

 • Årets innretning

  Det vil være ulike metodiske tilnærminger hver gang emnet går. Årets innretning avaklres februar/mars.

 • Søknadsfrist 15. april

  Emnet tilbys kun til stipendiater opptatt i ph.d.-programmer eller tilsvarende. 

  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og  Fakultet for samfunnsvitenskap.
  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.

  Nødvendige vedlegg til søknaden:

  Eksterne søkere må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i  Søknadsweb. 

  Interne kandidater sender sammendraget til ph.d.-administrasjonen.

 • Samlingsdatoer, campus Pilestredet

  Emnet går over fire dager: tre dager i juni og en dag tidlig høst, datoer avklares siden.

  Campus Pilestredet

 • Emneplan for SP9100

  Informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Fagansvarlige

Laster inn ...
 • Innbudte forelesere

  Professor Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved UiO 

   

   Laster inn ...

  Administrative kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
  Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)