Avlagte doktorgrader i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Avlagte doktorgrader ved doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

 • 2024

  21. Line Elise Holmboe

  Avhandlingstittel: Litteraturpolitikk i praksis - Forleggeren og statens innkjøpsordning for ny norsk litteratur
  Dato: 25. april 2024

  20. Marie Serine Kannelønning

  Avhandlingstittel: How will it hit us? Introducing artificial intelligence (AI) in the Norwegian healthcare services: Three modes of actor mobilisation.
  Dato: 12. januar 2024 

 • 2023

  19. Natalia Bermúdez Qvortrup

  Avhandlingstittel: In search of the disappeared: The information practices of disappeared.
  Dato: 29. september 2023 

   

 • 2022

  18. Madeline Dutoit

  Avhandlingstittel: We exchange data all the time. A case study on data conceptualization and data sharing by researcher in the context of open data policies.
  Dato: 4. november 2022

  17. Elin Golten

  Avhandlingstittel: Folkebiblioteket som uavhengig møtestad og arena  for offentleg samtale og debatt i ei digital tid.
  Dato: 29. september 2022

  16. Live Håndlykken Kvale

  Avhandlingstittel: Perspectives, roles, and knowledge transfer amongst stakeholders of research data sharing
  Dato: 23. mai 2022

 • 2021

  15. Eystein Gullbekk

  Praktisering av tverrfaglig kunnskap: Informasjonsarbeid i framvoksende tverrfaglig forskning
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 9. april 2021

 • 2020

  14. Mariann Mathisen

  Evaluering og optimalisering av søkeprosessen til systematiske oversikter
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 24. april 2020

 • 2019

  13. Marte Høiby

  Norsk tittel på avhandling: Journalistikk under press: en transnasjonal studie av pressevold og journalistsikkerhet.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 13. desember 2019

  12. Kamilla Aslaksen

  Tittel på avhandlingen: Amtmannens døtres liv
  En bokhistorisk undersøkelse av Norges første moderne roman.

  Dato: 29. november 2019

  11. Inger Beate Nylund

  Norsk tittel på avhandlingen: Utforsking av funksjonsbasert klassifikasjon som metadata for informasjonsgjenfinning på arbeidsplasser. 
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 7. november 2019

  10. Wondwossen Beyene

  Norsk tittel på avhandlingen: Inkluderende og tilpasningsdyktige informasjonstjenester i digitale bibliotekmiljøer.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 23. mai 2019

  9. Maliheh Farrokhnia

  Norsk tittel på avhandlingen: Søk etter kulturarvinformasjon: en ontologibasert modellering av brukerbehov.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 21. mai 2019

  8. Anita Nordsteien

  Norsk tittel på avhandlingen: Det dynamiske samspillet mellom nyutdannede, informasjonspraksis og informasjonskultur: En longitudinell studie av sykepleieres erfaringer og tilnærminger til informasjon fra utdanning og gjennom de første to år i yrkeslivet.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 24. april 2019

  7. Knut Oterholm

  Tittel på avhandlingen: Kvalitet i praksis. En sammenliknende studie av profesjonelle leseres situerte diskusjoner av litterær kvalitet.

  Dato: 1. februar 2019

 • 2018

  6. Mahmood Khosrowjerdi 

  Norsk tittel på avhandlingen: Nasjonal kultur og tillit til helseinformasjon på nettet
  (Se engelsk versjon for originaltittel).
  Dato: 19. desember 2018

  5. Anna M. Grøndahl Larsen

  Norsk tittel på avhandlingen: Rapportering av ekstremisme og trusselen om terrorisme i den digitale tidsalder: Nyhetsjournalistikk og grensene for inkludering og representasjon.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).
  Dato: 16. november 2018

  4. Kim Tallerås 

  Norsk tittel på avhandlingen: Metadata strukturer av det bibliografiske universet: transformasjon, interoperabilitet, konseptualiseringer og kvalitet.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 11. juni 2018

  3. Thor Magnus Tangerås 

  Norsk tittel på avhandlingen: Hvordan litteratur forandret mitt liv: En hermeneutisk orientert fortellende undersøkelse om transformative erfaringer med å lese fantasifull litteratur.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).
  Dato: 2. mai 2018

   

 • 2017

  2. Jamie Johnston 

  Norsk tittel på avhandlingen: Samtalebasert programmering i offentlige biblioteker og innvandrerintegrasjon.
  (Se engelsk versjon for originaltittel).

  Dato: 5. desember 2017

 • 2016

  1. Åse Kristine Tveit 

  Tittel på avhandlingen: Rom for barn: Norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet.
  Dato: 14. juni 2016