Pågående ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over stipendiatene ved Informasjons-, bibliotek og arkivstudier og deres prosjekter.

Berg, Ida Uppstrøm Berg

Avhandlingstittel: Hva kjennetegner politikeres, næringslivslederes og kunstneres syn på offentlig-privat samarbeid i Norge på 2000-tallet?
Hovedveileder: Professor Håkon Larsen, OsloMet

Frost, Tine Lodberg

Avhandlingstittel: Serious leisure – serious information practices? A study of information activities related to needle craft, with emphasis on digital information environments.
Hovedveileder: Professor Katriina Byström, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Gerd Berget, OsloMet

Hagen, Daniel

Avhandlingstittel: Arkiv- og dokumentasjonsprosesser i lys av den brukerorienterte digitaliseringen
Hovedveileder: Professor Herbjørn Andersen, OsloMet

Holm, Camilla

Avhandlingstittel: Instapoesien - en ny digital og litterær sjanger kommer for å bli?
Hovedveileder: Professor Åse Kristine Tveit, OsloMet

Holmboe, Line Elise

Arbeidstittel på avhandling: Innkjøpsordningens innvirkning på hva som utgis av forlagene og på hva som formidles gjennom bibliotek og bokhandel.
Hovedveileder: Sigrid Røyseng, BI
Medveileder: Professor Roger Blomgren, Högskolan i Borås

Husevåg, Anne-Stine Ruud

Avhandlingstittel: Named entities as metadata for cultural expressions.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Marit Kristine Aadland, OsloMet

Kannelønning, Marie Serine

Avhandlingstittel: Praksiser i forandring: En studie av kunstig intelligens-baserte informasjonssystemer som beslutningsstøtte i helsetjenesten
Hovedveileder: Professor Terje Colbjørnsen, OsloMet
Medveileder: Miria Grisot, UiO

Kvikne, Birgit

Avhandlingstittel: Afasi, informasjonssøk og myndiggjøring
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gerd Berget, OsloMet

Liguzinski, Maciej

Avhandlingstittel: Following the stream. Nordiska folkbibliotekens inköps- och utlåningsmodeller av digitala ljudböcker.
Hovedveileder: Professor Terje Colbjørnsen, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Nanna Kann-Rasmussen,  Universitetet i København

Nissen, Anne-Sofie Elbrønd

Avhandlingstittel: Conflict and Critique: A Public Library for All?
Hovedveileder: Professor Håkon Larsen, ABI, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Nanna Kann-Rasmussen, Københavns universitet

Norkin, Svetlana

Avhandlingstittel: Exploring the effect of horizontal and vertical flows of steering information on organizational capability of employee self-management: how balance between trust and control is influenced in digital workplaces of public organizations in Nordic countries.
Hovedveileder: Professor Katriina Byström, OsloMet
Medveileder: Professor Anette Hallin, Åbo Akademi

Sandbæk, Linda

Avhandlingstittel: Skjønnlitteratur som belyser traumer og krenkelseserfaringer
Hovedveileder: Professor Kjell Ivar Skjerdingstad, OsloMet

Senstad, Idun Heir

Avhandlingstittel: Scandinavian constructions of Cuba through translated literature.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Tonje Vold, UiO

Thoegersen, Jennifer

Avhandlingstittel: Researcher Data Repository Selection in the United States
Hovedveileder: Professor Pia Borlund, OsloMet

Qvortrup, Natalia

Avhandlingstittel: How do Colombians use archives to access information relating to human rights violations? Investigating accessibility and use of Colombian archives.
Hovedveileder: Professor Anneli Sundqvist, OsloMet