Pågående ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over stipendiatene ved Informasjons-, bibliotek og arkivstudier og deres prosjekter.

Berg, Ida Uppstrøm Berg

Avhandlingstittel: Hva kjennetegner politikeres, næringslivslederes og kunstneres syn på offentlig-privat samarbeid i Norge på 2000-tallet?
Hovedveileder: Professor Håkon Larsen, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Hagen, Daniel

Avhandlingstittel: Arkiv- og dokumentasjonsprosesser i lys av den brukerorienterte digitaliseringen
Hovedveileder: Professor Herbjørn Andersen, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Holm, Camilla

Avhandlingstittel: Instapoesien - en ny digital og litterær sjanger kommer for å bli?
Hovedveileder: Professor Åse Kristine Tveit, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Hoff, Karoline

Arbeidstittel på avhandling: Studenters bruk og opplevelse av de digitale inngangene til Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) sine samlinger
Hovedveileder: Professor Pia Borlund, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Gerd Berget, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Husevåg, Anne-Stine Ruud

Avhandlingstittel: Named entities as metadata for cultural expressions.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Marit Kristine Aadland, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Kvikne, Birgit

Avhandlingstittel: Afasi, informasjonssøk og myndiggjøring
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gerd Berget, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Liguzinski, Maciej

Avhandlingstittel: Following the stream. Nordiska folkbibliotekens inköps- och utlåningsmodeller av digitala ljudböcker.
Hovedveileder: Professor Terje Colbjørnsen, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Nanna Kann-Rasmussen,  Universitetet i København

Nissen, Anne-Sofie Elbrønd

Avhandlingstittel: Conflict and Critique: A Public Library for All?
Hovedveileder: Professor Håkon Larsen, ABI, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Nanna Kann-Rasmussen, Københavns universitet

Norkin, Svetlana

Avhandlingstittel: Exploring the effect of horizontal and vertical flows of steering information on organizational capability of employee self-management: how balance between trust and control is influenced in digital workplaces of public organizations in Nordic countries.
Hovedveileder: Professor Katriina Byström, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
Medveileder: Professor Anette Hallin, Åbo Akademi

Sandbæk, Linda

Avhandlingstittel: Skjønnlitteratur som belyser traumer og krenkelseserfaringer
Hovedveileder: Professor Kjell Ivar Skjerdingstad, OsloMet

Senstad, Idun Heir

Avhandlingstittel: Scandinavian constructions of Cuba through translated literature.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Tonje Vold, UiO

Thoegersen, Jennifer

Avhandlingstittel: Researcher Data Repository Selection in the United States
Hovedveileder: Professor Pia Borlund, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Urke, Katrine Judith

Avhandlingstittel: Litteratursynet bak litteraturprisar
Hovedveileder: Professor Kjell Ivar Skjerdingstad, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Knut Oterholm, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet