Pågående ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over stipendiater med prosjekter i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Astrup, Kim Christian

Avhandlingstittel: Vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge - teoretiske og empiriske analyser basert på kapabilitetstilnærmingen.
Hovedveileder: Professor Axel West Pedersen, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag, OsloMet

Aasprang, Brita

Avhandlingstittel: NEETs in the Norwegian welfare state: Young people's trajectories between work, school, training and inactivity and the importance of local and regional factors.
Hovedveileder: Professor Espen Dahl, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Therese Saltkjel, Institutt for sosialfag, OsloMet

Adu-Mensa, Francis

Avhandlingstittel: The impact of social policy on health inequality: the case of Active Labour Market Programs in Norway.
Hovedveileder: Professor Kjetil A. van der Wel , Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Espen Dahl, Institutt for sosialfag, OsloMet

Akhtar, Sehrish

Avhandlingstittel: Betydningen av ensomhetsreduserende teknologi for eldres livskvalitet og psykiske helse
Hovedveileder: Førsteamanuensis Mats Lillehagen, UiO
Medveileder: Professor Marit Haldar, Institutt for sosialfag,  OsloMet

Arntzen, Lisa Ulrikke

Avhandlingstittel: Overgrepsmottak i Norge: utsattes opplevelser og helseutvikling
Hovedveileder: Forsker I Siri Thoresen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Medveileder: Førsteamanuensis Lise Cecilie Kleppe, Institutt for sosialfag, OsloMet

Askheim, Clemet

Avhandlingstittel: The productivity of sustainability – conceptual encounters and historical entanglements
Hovedveileder: Professor Marit Haldar, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Eivind Engebretsen, UiO

Bakken, Frøydis Marie

Avhandlingstittel: Ung og utenfor, betydningen av arbeidsavklaringspenger for unges arbeidsdeltakelse og stønadsbruk.
Hovedveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Cecilie Basberg Neumann, Institutt for sosialfag, OsloMet

Bergflødt, Monika Marie

Avhandlingstittel: Oppvekst i områder med omdømmeproblematikk: Gutter og jenters kjønnede hverdagserfaringer og subjektiveringsprosesser.
Hovedveileder: Forsker II Ingrid Smette, NOVA, OsloMet
Medveileder: Professor Oddbjørg Skjært Ulvik, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Hilde Bondevik, UiO

Bjørke, Anne

Avhandlingstittel: The Child`s Right to Family Life and Stability in Foster Care
Hovedveileder:  Faggruppeleder Asgeir Falck-Eriksen, Institutt for sosialfag, OsloMet 
Medveileder: Forsker I Lars Chr. Monkerud, NIBR, OsloMet

Drejer, Catharina Sofie Rodenburg

Avhandlingstittel: Child Protection and Livestreaming of Child Sexual Abuse
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Michael Riegler, Simula Metropolitan Center

Eikemo, Kristoffer

Avhandlingstittel: Sosial velferdsteknologi i eldreomsorgen: En innovativ respons på eldrebølgen og
sosioøkonomisk ulikhet blant eldre
Hovedveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Bjørg Sigridur Thordardottir, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Graff, Lea

Avhandlingstittel: Person-centered home care in an era of governance transition. A study of new care ideologies facing public and private home care providers
Hovedveileder: Forsker I Mia Vabø, NOVA, OsloMet
Medveileder:  Professor Hanne Marlene Dahl, Roskilde Universitet og førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl, OsloMet

Heglum, Mari Amdahl

Avhandlingstittel: Trajectories of exclusion? Mapping patterns and disentangling risk factors of youth marginalization
Hovedveileder: Forsker I Wendy Nilsen, AFI, OsloMet
Medveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, Institutt for sosialfag, OsloMet

Herbern, Petronelle Karoline Gaarder 

Avhandlingstittel: Hva er samhandling? En analyse av samhandling i tilknytning til innføring av Bedre tverrfaglig innsats på barn- og familiefeltet i en bydel i Oslo.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Hans Wiggo Kristiansen, Institutt for sosialfag, OsloMet

Hauge, Linda

Avhandlingstittel: Yrkesaktivitet i eldre år – kva skal til for at fleire 60- åringar kan, og vil, halda fram i arbeid til dei når den øvre aldersgrensa 
Hovedveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag, OsloMet

Holten, Trine Schou

Avhandlingstittel: Barnevernsbarns livsforløp
Hovedveileder: Professor Cecilie Elisabeth Basberg Neumann, Institutt for sosialfag, OsloMet

Jacobsen, Sigurd Eid

Avhandlingstittel: Class, Institutional Navigation, and Disability in the Welfare State.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Wenche Bekken, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Janikke Solstad Vedeler, NOVA, OsloMet

Jentoft, Elian Eve

Avhandlingstittel: Legislating Loneliness - Tracing the Discourses on Loneliness and Loneliness-Reducing Technology in Norwegian and U.K.
Hovedveileder: Professor Marit Haldar, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Erik Børve Rasmussen  og professor Julia Köhler-Olsen, Institutt for sosialfag, OsloMet

Jensen, Maria Reinholdt

Avhandlingstittel: Socialpolitikkens betydning for beskæftigelsen til unge med en psykisk sygdom
Hovedveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Mira Aaboen Sletten, Nova, OsloMet

Johansen, Simen Mørstad

Avhandlingstittel: Normative Complexity of Discretion in Child Protection Services Exploring practices of the child´s right to family-life in Norway and Romania
Hovedveileder: faggruppeleder Asgeir Falch-Eriksen, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: førsteamanuensis Ivan Harsløf, Institutt for sosialfag, OsloMet

Johannessen, Katja Haarslev

Avhandlingstittel: Nå kontrakten går ut... Om veien ut av kommunal bolig.
Hovedveileder: førsteamanuensis Simon Innvær, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder:  Forsker I  Jardar Sørvoll, Nova, OsloMet

Khoronzhevych, Mariya

Avhandlingstittel: Specifics of client engagement in the Supported Employment process applied to the youth with immigrant background in NAV.
Hovedveileder: Professor Erika Gubrium, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Heidi Nicolaisen, NAV

Ko, Hayley Manalang

Avhandlingstittel: The role of forensic medical examinations and non-judical interviews conducted by healthcare professionals with children who are victims of violence and sexual abuse
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Miriam Sinkerud Johnson, OsloMet,  Ewa Hovden, Tannhelsetjenesten kompetansesenter Øst (TkØ) og  Unni Mette Köpp, Statens barnehus  (SSHF)

Le, Giang Huong

Avhandlingstittel: Gender, Social Class, Job Exposures and Health Outcomes - A register-based study of the health outcome according to job exposures in the gender-segregated labour market
Hovedveileder:  Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Espen Dahl, Institutt for sosialfag, OsloMet

Lie, Iselin Huseby

Avhandlingstittel: Children’s participation in decisions on access visits: A comparative study of Norway, Sweden and Denmark.
Hovedveileder:  Professor Oddbjørg Skjær Ulvik, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Hilde Anette Amodt, Institutt for sosialfag, OsloMet

Lynggroth, Cedrik Andersen

Avhandlingstittel: Sykelønn og sosial ulikhet: Tidlige prediktorer for sykelønn/uføretrygd, og konsekvenser for fremtidig inntekt og subjektivt velvære
Hovedveileder:  Førsteamanuensis  Therese Saltkjel, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Forsker Michael Kozak, Psykologisk institutt, UiO

Michelet, Kine Marie

Avhandlingstittel: “The Dialogue Between Online and Terrestrial Space in the Experiences of Non-White Youths Talking About Racism” 
Hovedveileder:  Professor Marit Haldar, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Laura Marie Führer, OsloMet

Moberg, Karolin Elisabeth

Avhandlingstittel: Den digitale fritidsklubben – møte mellom velferdsstat og dataspillkultur
Hovedveileder:  Professor Marit Haldar, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Postdoktor Stian Overå, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) 

Münster, Sunniva

Avhandlingstittel: A digital toolbox for youth participation in urban spaces
Hovedveileder: Professor Tore Gulden, OsloMet
Medveiledere: Forsker II Henry Mainsah, SIFO, OsloMet og professor Marit Haldar, OsloMet

Nielsen, Rasmus

Avhandlingstittel: How welfare state institutions contribute to the development of institutional trust among groups of refugees exposed to different integration and welfare policies within and across Nordic welfare states: A natural experiment. A comparative study of newly arrived Ukrainian and Syrian refugees in Norway and Denmark.
Hovedveileder: Instituttleder Anne Britt Djuve, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Hanne Cecilie Kavli, Fafo
Medveileder: Lektor Karten Nielsen Bredahl. Aalborg universitet

Nilsen, Michaela

Avhandlingstittel: Arbeidsevnevurderinger i Nav- veien til arbeidsinkludering?
Hovedveileder: Forsker II Heidi Moen Gjersøe, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Lise Cecilie Kleppe, Institutt for sosialfag, OsloMet

Osnes, Siri Myrold

Avhandlingstittel: Disadvantaged housing outcomes within the context of a market oriented and pro-ownership housing regime
Hovedveileder: Professor Lena Magnusson Turner, NOVA, OsloMet
Medveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, Institutt for sosialfag, OsloMet

Reed, Cecilie

Avhandlingstittel: Foreldrekurs til hjelp eller besvær? – en studie om foreldrekurs gitt
som universelt tiltak
Hovedveileder: Førsteamanuensis Hilde Anette Aamodt, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Professor Lennart Lorås, Høgskulen på Vestlandet 

Ronde, Brigit

Avhandlingstittel: Humanitarian aid professionals’ experiences in Jordan: Power dynamics and precarity
Hovedveileder: Professor Nicole Hennum, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Instituttleder Anne Britt Djuve, Institutt for sosialfag, OsloMet

Røed, Ragnhild Klingenberg

Avhandlingstittel: Training Communication Skills Facilitating Children’s Disclosure of Abuse and Neglect. Steps towards an AI-driven Talking Avatar.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Miriam Sinkerud Johnson, OsloMet og professor Pål Halvorsen, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Sehic, Belma

Avhandlingstittel: Social work practice and digital follow-up in the Norwegian Labour and Welfare Administration: Is ICT reshaping traditional social work practice?
Hovedveileder: Professor Marit Haldar,  Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag, OsloMet  

Slaatto, Ane Jacobsen

Avhandlingstittel: En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Forsker Anneli Mellblom, RBUP- Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Skjønsberg, Eia Elena

Avhandlingstittel: Socio-spatial dynamics and inequality in uptake among families of children with disabilities – an intersectional analysis
Hovedveileder: Førsteamanuensis Erik Børve Rasmussen, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Bjørg Fossestøl, OsloMet

Terjesen, Hans Christoffer Aagaard

Avhandlingstittel: Hvordan innretter arbeidsgiver, arbeidstaker og kollegaer seg for å skape vellykkede tilbakeføringsstrategier når en medarbeider returnerer til jobb etter ervervet hodeskade?
Hovedveileder: Professor Espen Dahl, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder:  Forsker I Halvor Melbye Hanisch, AFI, OsloMet.

Toreld, Marie

Avhandlingstittel: Tilbakeføringsarbeid med mannlige innsatte i fengsel med høy sikkerhet; hindringer og muligheter
Hovedveileder: Førsteamanuensis Simon Innvær, Institutt for sosialfag,  OsloMet
Medveileder: Professor Anna Lydia Svalastog, Høgskolen i Østfold
Medveileder: Førsteamanuensis Espen Marius Foss, Høgskolen i Østfold

Ulstein, Julie

Avhandlingstittel: Inclusion of vocationally disabled individuals in small and medium enterprises: How employer characteristics and active labour market policies affect sustained employment
Hovedveileder: Forsker I Ida Drange,  AFI, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag, OsloMet og professor Nicolette van Gestel, Tilburg University, Nederland