Pågående ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over stipendiater med prosjekter i sosialt arbeid og sosialpolitikk

Astrup, Kim Christian

Avhandlingstittel: Vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge - teoretiske og empiriske analyser basert på kapabilitetstilnærmingen.
Hovedveileder: Professor Axle West Pedersen, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen

Aasprang, Brita

Avhandlingstittel: NEETs in the Norwegian welfare state: Young people's trajectories between work, school, training and inactivity and the importance of local and regional factors.
Hovedveileder: Professor Espen Dahl, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Therese Saltkjel, OsloMet

Adu-Mensa, Francis

Avhandlingstittel: The impact of social policy on health inequality: the case of Active Labour Market Programs in Norway.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, OsloMet
Medveileder: Professor Espen Dahl, OsloMet

Akhtar, Sehrish

Avhandlingstittel: Betydningen av ensomhetsreduserende teknologi for eldres livskvalitet og psykiske helse
Hovedveileder: Professor Mats Lillehagen, UiO
Medveileder: Professor Marit Haldar, OsloMet

Andersen, Lotte Cathrin

Avhandlingstittel: Oppfølgingsarbeid ved barnehusene.
Hovedveileder: Professor Cecilie Elisabeth Basberg Neumann, OsloMet
Medveileder: Forsker I Kari Stefansen, NOVA, OsloMet

Andersen, Nina Helene

Avhandlingstittel: Sosial ulikhetet og barn deltakelse i nåtid og forestilt fremtid. En studie av opplevde muligheter i eget hverdagsliv sett fra barns perspektiv i en norsk velferdskontekst.
Hovedveileder: Professor Oddbjørg Skjær Ulvik, OsloMet
Medveileder: Professor Erika Gubrium, OsloMet

Askheim, Clemet

Avhandlingstittel: The productivity of sustainability – conceptual encounters and historical entanglements
Hovedveileder: Professor Marit Haldar, OsloMet
Medveileder: Professor Eivind Engebretsen, UiO

Bakken, Frøydis Marie

Avhandlingstittel: Ung og utenfor, betydningen av arbeidsavklaringspenger for unges arbeidsdeltakelse og stønadsbruk.
Hovedveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, OsloMet
Medveileder: Professor Cecilie Basberg Neumann, OsloMet

Ballo, Jannicke Gottschalk

Avhandlingstittel: Trajectories of inclusion. The impact of education and gender on employment.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Per Arne Tufte,  OsloMet 
Medveileder: Forsker II Halvor Melbye Hanisch,  AFI, OsloMet

Bjørke, Anne

Avhandlingstittel: The Child`s Right to Family Life and Stability in Foster Care
Hovedveileder:  Faggruppeleder Asgeir Falck-Eriksen, OsloMet 
Medveileder: Forsker I Lars Chr. Monkerud, NIBR, OsloMet

Drejer, Catharina Sofie Rodenburg

Avhandlingstittel: Live streaming of child sexual abuse and child protection
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, Institutt for sosialfag, OsloMet
Medveileder: Michael Riegler, Simula Metropolitan Center

Graff, Lea

Avhandlingstittel: Person-centered home care in an era of governance transition. A study of new care ideologies facing public and private home care providers
Hovedveileder: Forsker I Mia Vabø, NOVA, OsloMet
Medveileder:  Professor Hanne Marlene Dahl, Roskilde Universitet og førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl, OsloMet

Gyüre, Krisztina

Avhandlingstittel: The evaluation of the program «Comprehensive follow-up of Low-Income Families»
Hovedveileder: Professor Ira Malmberg-Heimonen, AFI, OsloMet
Medveileder: Forsker II Anne Grete Tøge, AFI, OsloMet

Heglum, Mari Amdahl

Avhandlingstittel: Trajectories of exclusion? Mapping patterns and disentangling risk factors of youth marginalization
Hovedveileder: Forsker I Wendy Nilsen, AFI, OsloMet
Medveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, OsloMet

Holten, Trine Schou

Avhandlingstittel: Barnevernsbarns livsforløp
Hovedveileder: Professor Cecilie Elisabeth Basberg Neumann, OsloMet

Jacobsen, Sigurd Eid

Avhandlingstittel: Class, Institutional Navigation, and Disability in the Welfare State.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Wenche Bekken, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Janikke Solstad Vedeler, NOVA, OsloMet

Jentoft, Elian Eve

Avhandlingstittel: Legislating Loneliness - Tracing the Discourses on Loneliness and Loneliness-Reducing Technology in Norwegian and U.K.
Hovedveileder: Professor Marit Haldar, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Erik Børve Rasmussen  og professor Julia Köhler-Olsen, OsloMet

Jensen, Maria Reinholdt

Avhandlingstittel: Socialpolitikkens betydning for beskæftigelsen til unge med en psykisk sygdom
Hovedveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Mira Aaboen Sletten, Nova, OsloMet

Johansen, Simen Mørstad

Avhandlingstittel: Normative Complexity of Discretion in Child Protection Services Exploring practices of the child´s right to family-life in Norway and Romania
Hovedveileder: faggruppeleder Asgeir Falch-Eriksen, OsloMet
Medveileder: førsteamanuensis Ivan Harsløf, OsloMet

Khoronzhevych, Mariya

Avhandlingstittel: Specifics of client engagement in the Supported Employment process applied to the youth with immigrant background in NAV.
Hovedveileder: Professor Erika Gubrium, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Heidi Nicolaisen, NAV

Ko, Hayley Manalang

Avhandlingstittel: The role of forensic medical examinations and non-judical interviews conducted by healthcare professionals with children who are victims of violence and sexual abuse
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Miriam Sinkerud Johnson, OsloMet,  Ewa Hovden, Tannhelsetjenesten kompetansesenter Øst (TkØ) og  Unni Mette Köpp, Statens barnehus  (SSHF)

Kvakic, Minela

Avhandlingstittel: Digitalisering i barnevernet: hvordan digitalisering i barnevernet virker inn på brukerne og profesjonsutøvelsen.
Hovedveileder: Professor Randi Wærdahl, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Mona Jerndahl Fineide og førsteamanuensis Heidi Aarum Hansen, Høgskolen i Østfold

Le, Giang Huong

Avhandlingstittel: Gender, Social Class, Job Exposures and Health Outcomes - A register-based study of the health outcome according to job exposures in the gender-segregated labour market
Hovedveileder:  Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, OsloMet
Medveileder: Professor Espen Dahl, OsloMet

Lie, Iselin Huseby

Avhandlingstittel: Children’s participation in decisions on access visits: A comparative study of Norway, Sweden and Denmark.
Hovedveileder:  Professor Oddbjørg Skjær Ulvik, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Hilde Anette Amodt, OsloMet

Mannsåker, Ida Krag-Rønne

Avhandlingstittel: Sosionomens rolle i akuttfasen ved kritisk sykdom hos barn
Hovedveileder: Professor Amy Østertun Geirdal, OsloMet
Medveiledere: Seniorforsker Una Stenberg og seniorforsker Andre Vågan, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 

Münster, Sunniva

Avhandlingstittel: A digital toolbox for youth participation in urban spaces
Hovedveileder: Professor Tore Gulden, OsloMet
Medveiledere: Forsker II Henry Mainsah, SIFO, OsloMet og professor Marit Haldar, OsloMet

Nielsen, Rasmus

Avhandlingstittel: How welfare state institutions contribute to the development of institutional trust among groups of refugees exposed to different integration and welfare policies within and across Nordic welfare states: A natural experiment.
A comparative study of newly arrived Ukrainian and Syrian refugees in Norway and Denmark.
Hovedveileder: Instituttleder Anne Britt Djuve, OsloMet
Medveileder: Forskningsleder Hanne Cecilie Kavli, Fafo
Medveileder: Lektor Karten Nielsen Bredahl. Aalborg universitet

Nilsen, Michaela

Avhandlingstittel: Arbeidsevnevurderinger i Nav- veien til arbeidsinkludering?
Hovedveileder: Forsker II Heidi Moen Gjersøe, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Lise Cecilie Kleppe, OsloMet

Osnes, Siri Myrold

Avhandlingstittel: Disadvantaged housing outcomes within the context of a market oriented and pro-ownership housing regime
Hovedveileder: Professor Lena Magnusson Turner, NOVA, OsloMet
Medveileder: Professor Kjetil A. van der Wel, OsloMet

Reed, Cecilie

Avhandlingstittel: Familieterapeuters forståelse av terapeutposisjon, problem og endring-en vignettstudie med familieterapeuter i Familiens hus
Hovedveileder: Førsteamanuensis Hilde Anette Aamodt, OsloMet
Medveileder: Professor Lennart Lorås, Høgskulen på Vestlandet 

Reich, Clara Julia

Avhandlingstittel: Young people's (non-) belongings on social media  Practises, places and people
Hovedveileder: Forsker I Anita Borch, SIFO, OsloMet
Medveileder: Professor Marianne Rugkåsa, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Mari Rysst, Høgskolen i Innlandet

Ronde, Brigit

Avhandlingstittel: A double-edged Sword: An Anthropological Study on International Social Work for Refugees in Jordan
Hovedveileder: Professor Nicole Hennum, OsloMet
Medveileder: Instituttleder Anne Britt Djuve, OsloMet

Røed, Ragnhild Klingenberg

Avhandlingstittel: Training Communication Skills Facilitating Children’s Disclosure of Abuse and Neglect. Steps towards an AI-driven Talking Avatar.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Miriam Sinkerud Johnson, OsloMet og professor Pål Halvorsen, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Sehic, Belma

Avhandlingstittel: Social work practice and digital follow-up in the Norwegian Labour and Welfare Administration: Is ICT reshaping traditional social work practice?
Hovedveileder: Professor Marit Haldar,  OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, OsloMet  

Slaatto, Ane Jacobsen

Avhandlingstittel: En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner
Hovedveileder: Førsteamanuensis Gunn Astrid Baugerud, OsloMet
Medveileder: Forskere John Kjøbli og Anneli Mellblom, RBUP- Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Skjønsberg, Eia Elena

Avhandlingstittel: Socio-spatial dynamics and inequality in uptake among families of children with disabilities – an intersectional analysis
Hovedveileder: Førsteamanuensis Jorunn Vindegg, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Bjørg Fossestøl, OsloMet

Sommerfeldt, Marianne Buen

Avhandlingstittel: Ungdommers forståelser og opplevelser av barneverninstitusjonen som arena for omsorg
Hovedveileder: Professor Cecilie Elisabeth Basberg Neumann, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Bjørg Fossestøl, OsloMet

Teigen, Helene Maria Fiane

Avhandlingstittel: Digital vulnerabilities and everyday practices: A fieldwork study of digital risk and resilience with IoT devices in Norwegian households
Hovedveileder: Forsker II Henry Mainsah, SIFO, OsloMet
Medveiledere: Professor Marit Haldar, OsloMet og professor Ardis Storm-Mathisen SIFO, OsloMet

Terjesen, Hans Christoffer Aagaard

Avhandlingstittel: Hvordan innretter arbeidsgiver, arbeidstaker og kollegaer seg fro å skape vellykkede tilbakeføringsstrategier når en medarbeider returnerer til jobb etter ervervet hodeskade?
Hovedveileder: Professor Espen Dahl, OsloMet
Medveileder:  Forsker I Halvor Melbye Hanisch, AFI, OsloMet.

Tonholm, Trude

Avhandlingstittel: Gamers, Nerds and Gaming Girls? How research and media portray a gaming generation, and how this interacts with gamers own experience of “being” their “doing” focusing on gender, social networks and stereotypes.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Trond Heitmann, Høgskolen i Østfold
Medveileder: Førsteamanuensis Edda Stang, OsloMet

Toreld, Marie

Avhandlingstittel: Tilbakeføringsarbeid med mannlige innsatte i fengsel med høy sikkerhet; hindringer og muligheter
Hovedveileder: Førsteamanuensis Simon Innvær, OsloMet
Medveileder: Professor Anna Lydia Svalastog, Høgskolen i Østfold
Medveileder: Førsteamanuensis Espen Marius Foss, Høgskolen i Østfold

Tveito, Siri Berg

Avhandlingstittel: Barns erfaringer med samvær etter omsorgsovertakelse
Hovedveileder: Førsteamanuensis Hilde Anette Aamodt, OsloMet

Ulstein, Julie

Avhandlingstittel: Inclusion of vocationally disabled individuals in small and medium enterprises: How employer characteristics and active labour market policies affect sustained employment
Hovedveileder: Forsker I Ida Drange,  AFI, OsloMet
Medveiledere: Førsteamanuensis Åsmund Hermansen, OsloMet og professor Nicolette van Gestel, Tilburg University, Nederland