Pågående ph.d.-prosjekter

Her finner du oversikt over stipendiater på Handelshøyskolen og deres prosjekter

Dannerhäll, Alexander Lars

Avhandlingstittel: Compensation Revisited -Unpacking the mechanism
Veileder: Førsteamanuensis Guri Rosén, Handelshøyskolen, OsloMet
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Djurovic, Aleksandra

Avhandlingstittel: Exploring Shifts in Team Members' Perceptions and Emotions over Time: Longitudinal Studies of Emergence of Shared Leadership, Emotional Contagion and Justice Climate"
Hovedveileder: Førsteamanuensis J. Malter Runge, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Professor Christina Nerstad, Handelshøyskolen BI
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Elman, Elisabeth

Avhandlingstittel: Arbeid ved siden av studiene
Hovedveileder: Førsteamanuensis Åshild Auglænd Johnsen, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Forsker I Elisabeth Hovdhaugen, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Arbeidsgiver: Lånekassen

Larsen, Even Haug

Avhandlingstittel: How can universities develop entrepreneurial change agents for future organizations and working life.
Veileder: Professor Karl Joachim Breunig, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Håkon Haneberg, NTNU
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Lescoeur, Kristine Martha

Avhandlingstittel: The Interplay of After-Hours Connectivity and Employee Burnout Through a Lifespan Perspective.
Hovedveileder: Forsker I Wendy Nilsen, Arbeidsforskningsinstituttet
Medveileder: Forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Malte Runge, Handelshøyskolen, OsloMet

Lillebråten, Andreas

Avhandlingstittel: Unraveling the Consequences of Compressed Work Schedules on Employee Well-being: A Quantitative Examination. 
Hovedveileder: Forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Malte Runge, Handelshøyskolen, OsloMet

Mikkelsen, Kristian

Avhandlingstittel: Adapting and Utilizing Project Portfolio Management (PPM) in the Public Sector: Developments, Trends and Tools for Making the Transition
Veileder: Professor Karl Joachim Breunig, Handelshøyskolen, OsloMet
Arbeidsgiver: Mobilize Strategy Consulting

Mossie, Workineh Ayenew

Avhandlingstittel: Neighborhood/Business Networking and inter-Ethnic Relationship and Business Outcome
Hovedveileder: Førsteamanuensis Anders Kjelsrud, Handelshøyskolen, OsloMet
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Nilsson, August Tomas Håkan

Avhandlingstittel: Using state of the art AI to understand natural language in organizational research
Hovedveileder: Førsteamanuensis Malte Runge, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Karoline Kopperud, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Forsker Oscar Kjell, Lund universitet
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Paupini, Cristina

Avhandlingstittel: A user-centered approach to digital household risk management
Hovedveileder: Professor George Anthony Giannoumis, OsloMet
Medveiledere: Professor Laurence Marie Anna Habib, førsteamanuensis Terje Gjøsæter og førsteamanuensis Dominique Kost, OsloMet
Arbeidsgiver: Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Peacocke, Elizabeth Fleur

Avhandlingstittel: Re-examining citizen participation in public policy deliberation: integrating social values to support co-creation and fairer decision-making processes
Hovedveileder: Professor Espen Daniel Hagen Olsen, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Seniorforsker Unni Gopinathan, Folkehelseinstituttet
Medveileder: Professor Tim Tenbensel, University of Auckland, New Zealand
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Sefton, Therese

Avhandlingstittel: Problems of coordination across institutional and territorial boundaries: A study of Nordic municipal responses to the Covid-19 pandemic.
Hovedveileder: Forsker II Are Vegard Haug, Nova, OsloMet
Medveileder: Professor Asbjørn Røiseland, Handelshøyskolen, OsloMet
Arbeidsgiver: NOVA, OsloMet

Sivakumar, Balasurya

Avhandlingstittel: Essays in Climate Shock and Household Wellbeing in India
Hovedveileder: Professor Anders Kjelsrud, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Førsteamanuensis Fenella Carpena, Handelshøyskolen, OsloMet
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Søfferud, Gudbrand

Avhandlingstittel: Si vis pacem, para bellum. Cyber resilience in a connected world.
Veileder: Førsteamanuensis Guri Rosén, Handelshøyskolen, OsloMet
Arbeidsgiver: Forsvarsmateriell

Tsoi, Chi Hang

Avhandlingstittel: How does AI affect dynamic capabilities of firms in the context of digital platform ecosystems?
Veileder: Professor Fred Strønen, Handelshøyskolen, OsloMet
Arbeidsgiver: Handelshøyskolen, OsloMet

Usterud, Guro Helene

Avhandlingstittel: Fotfolkets røst. Kjennetegn ved og forklaringer på glippsoner i samarbeidspraksis mellom kommunale tjenester som møter utsatte barn, unge og familier
Hovedveileder: Professor Sissel Hovik, Handelshøyskolen, OsloMet
Medveileder: Professor Tone Alm Andreassen, SPS, senter for profesjonsforskning 
Arbeidsgiver: Oslo Kommune bydel Stovner