!
Emnet forventes å tilbys høsten 2023

Sosial ulikhet, helse- og arbeidsinkludering: teori, forskningstilnærming og empiriske funn (SP9300)

Enkeltemne ph.d.

Emnet  fokuserer på forholdet mellom deltakelse i arbeidsmarkedet og helse, og hvordan dette struktureres av sosial lagdeling.

Se engelsk versjon for utfyllende informasjon.