English version

Sosial ulikhet, helse- og arbeidsinkludering: teori, forskningstilnærming og empiriske funn (SP9300)

Enkeltemne ph.d.

Emnet fokuserer på forholdet mellom deltakelse i arbeidsmarkedet og helse, og hvordan dette struktureres av sosial lagdeling.

Emnet tilbys høsten 2024, se engelsk versjon for utfyllende informasjon.