Realkompetanse praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)

Mangler du generell studiekompetanse og/eller to års relevant yrkesteoretisk utdanning kan du søke opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) på bakgrunn av realkompetanse.

For å søke på PPU-Y på bakgrunn av realkompetanse, må du oppfylle kravene i en eller begge av disse kategoriene avhengig av hva du mangler.

 • Mangler du generell studiekompetanse?

  Hvis du mangler generell studiekompetanse, må du oppfylle disse kravene:

  • Du må være 25 år eller eldre.
  • Ha relevant fagbrev, svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning.
  • Du må dokumentere minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.
  • Søker må dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet nordisk språk til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk eller annet nordisk språk skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren har brukt norsk skriftlig og muntlig eller annet nordisk språk, som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no), i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. 
 • Mangler du relevant yrkesteoretisk utdanning?

  Hvis du mangler yrkesteoretisk utdanning, 120 studiepoeng, må du oppfylle disse kravene:

  • Relevant fag-/svennebrev/offentlig godkjent sertifisering.
  • Fire års relevant yrkespraksis ut over opptakskravet (fire pluss fire år).
  • Søker må dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet nordisk språk til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk eller annet nordisk språk skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren har brukt norsk skriftlig og muntlig eller annet nordisk språk, som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no), i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.   
    

  En realkompetansevurdering for manglende yrkesteori er en skjønnsmessig og kvalitativ vurdering som gjøres av fakultetet.

  I en realkompetansevurdering blir det lagt vekt på relevans, omfang og nivå på yrkespraksis og utdanning. Din bakgrunn blir vurdert i sin helhet opp mot kravet til 120 studiepoeng med relevant yrkesteori.

  Kompetansen som vurderes er kortere eller lengre utdanning/sertifisering på ulike nivåer, og dokumentert erfaring med opplæring og/eller praksis i virksomheter i arbeidslivet.

  Relevant praksis kan bestå av lønnet eller ulønnet arbeid, formell eller uformell utdanning, organisasjonsarbeid eller liknende.

  Relevant praksis er for eksempel praksis innen fagfeltet, ansvar for lærlinger, økonomiansvar, prosjektarbeid eller selvstendig næringsdrivende.

  Alt som skal telle med i vurderingen av kompetanse må dokumenteres i søknaden din.

  Vi gjør oppmerksom på at en realkompetansevurdering for manglende yrkesteori kun gjelder en søknad om opptak og den er ikke bindende for ansettende myndighet.

Dokumentasjon

Dette må du laste opp i søknaden din:

PPU for yrkesfag (PPU-Y), deltid