Senter for profesjonsforskning

Senter for profesjonsforskning (SPS) utvikler studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.