Profesjonsteori

Enkeltemne ph.d.

Emnet introduserer teorier for å forstå profesjoner: en type yrker som skal bruke sin sertifiserte kunnskap for å utføre samfunnsnyttige tjenester (f.eks. leger, sykepleiere, lærere, politi, advokater og sosionomer).

 • Om emnet

  Du finner emneplanen (student.oslomet.no) på våre studentsider.

 • Søknad og opptak

  Dette emnet er primært for studenter som er tatt opp i et ph.d.-program. Ved ledige plasser er emnet åpent for andre interesserte med relevant hovedfag eller mastergrad (120 ECTS).

  Våren 2025

  Emnet er under revidering; og vil tilbys på nytt våren 2025.

  Ta kontakt med administrasjonen dersom du ønsker å bli varslet når opptaket åpner.

 • Pensum

  Totalt: ca. 1200 sider.

  Bøker

  • Abbott, A. (1988) The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: The University of Chicago Press. s. 1-113
  • Freidson, E. (2001) Professionalism. The Third Logic. Cambridge: Polity Press. s. 17-35, 83-104.
  • Susskind, R. and Susskind, D. (2015) The future of professions:  How technology will transform the work of human experts. Oxford: Oxford University Press, s. 1–5, 188–228
  • Profesjonsstudier (2008) Red. A. Molander/L I Terum. Oslo: Universitetsforlaget.
   • Grimen, H. og Molander, A. Profesjon og skjønn.
   • Gule, L. Profesjon og flerkulturalitet. 
   • Slagstad, R. Profesjoner og kunnskapsregimer
   • Stichweh, R. Profesjoner i systemteoretisk perspektiv
   • Torsvik, G. Profesjoner i økonomisk-teoretisk perspektiv.  
  • Profesjonsstudier II. Red. A. Molander & J.-C. Smeby. Oslo: Universitetsforlaget.
   • Kirkebøen, G. Kan vi stole på fagfolks skjønn? s. 27-43. 
   • Molander, A. Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring, s. 44-54.
   • Smeby, J.-C. Profesjon og ekspertise, s. 17-26. Oslo: Universitetsforlaget.

  Artikler

  1. Akerlof, G.A. (1970). Markets for Lemons. Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics 84, 3, s. 488-500.
  2. Biddle, J.B, «On Predicting Recidivism: Epistemic Risk, Tradeoffs, and Values in Machine Learning». Canadian Journal of Philosophy (2020), 1–21
  3. Browne, I. and Misra, J (2003). “The intersection of gender and race in the labor market”. Annual Review of Sociology 29:487-513
  4. Buchanan, Allen (1988). “Principal/Agent Theory and Decision Making in Health Care”. Bioethics, Vol. 2, 1.
  5. Burrage, M. (1993) From practice to school-based professional education: patterns of conflict accommodation in England, France, and the United States. I: S. Rothblatt & B. Wittrock (Eds.), The European and American university since 1800, s. 142-187. Cambridge: Cambridge: University Press.
  6. Crossley, N. (2014): Social class. Pp. 85–97 in Pierre Bourdieu: Key Concepts, edited by Michael Grenfell. 2nd ed. London: Routledge.
  7. Danaher, J. (2016). The threat of algocracy: reality, resistance and accommodation. Philosophy & Technology, 29(3), 245-268.
  8. Davies, M. (1991): “Thinking like an Engineer: The Place of a Code of Ethics in the Practice of a Profession”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 20. No 2, s. 150-167.
  9. Dzur, A. W. (2004) Democratic Professionalism: Sharing Authority in Civic Life.  Good Society, Vol. 13, No. 1.
  10. England, P. (2010). The gender revolution: Uneven and stalled. Gender & Society, 24(2), 149-166. doi:10.1177/0891243210361475
  11. Evetts, J. (2011). A new professionalism? Challenges and opportunities. Current sociology59(4), 406-422
  12. Fenwick, T., Nerland, M. & Jensen, K. (2012) Sociomaterial approaches to conceptualising professional learning and practice, Journal of Education and Work, 25:1, 1-13.
  13. Frankel, M. S. (1989): “Professional Codes: Why, How, and with What Impact?  Journal of Business Ethics 8, s. 109-115.
  14. Fraser, N. (1989) Talking about Needs: Interpretive Contests as Political Conflicts in Welfare-State Societies.  Ethics, Vol. 99
  15. Gilje, N. Profesjonskunnskapens elementære former (2017). I: Mausethagen, S. og Smeby, J.C. (red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget: Oslo
  16. Goldthorpe, J.H. (2000): Social Class and the Differentiation of Employment Contracts. In Goldthorpe, John H. (2000): On Sociology. Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory. Oxford: Oxford University Press: 206-229.
  17. Goodin, R. E. (1986) Welfare, Rights and Discretion.  Oxford Journal of Legal Studies, vol. 6, No. 2. s. 232-261.
  18. Grusky, D.B. & Weeden, K. (2001): “Decomposing Without Death: A Research Agenda for a New Class Analysis”, i Acta Sociologica, 44:203-218.
  19. Gullvåg, I. (1990). Rasjonalitet, forståelse og forklaring. 2. utgave. Tapir: Trondheim, kap 2.: “Rasjonell beslutning og handling”
  20. Habermas, J. (1995) Handlingsrationalitetens aspekter. I: Jürgen Habermas, Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle. Red. Anders Molander. Andra upplagan. Göteborg: Daidalos. s. 83-110.
  21. Kleiner, M. 2000. “Occupational Licensing.” Journal of Economic Perspectives 14, no. 4, 189-202.
  22. Kocka, J, (1990) ‘Bürgertum’ and professions in the nineteenth century: two alternative approaches. Professions in theory and history. Ed. M. Burrage/R. Torstendahl. s. 62-74. London: Sage.
  23. Larson, M. S. (1977) The Rise of Professionalism, Berkley, Los Angeles, London: University of California Press. s. 40-52.
  24. LeGrand, J. (2010) Knights and knaves return: public service motivation and the delivery of public services.  International public management journal, 13 (1). s. 56-71.
  25. Lipsky, M. (1977) Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy. Hawley, W and Lipsky, M (eds.), Theoretical Perspectives on Urban Politics, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. s. 196-213.
  26. Murphy, R. (1988) An Introduction to the Theory of Closure, i: Murphy, Social Closure: The Theory of Monopolization and Exclusion, Oxford: Clarendon Press: 1–14. (14 s.)
  27. Osborne, S. P. (2006). The new public governance? Public Management Review, vol 8, iss 3, 377-387
  28. Parsons, T, (1951) “Social Structure and Dynamic Process: The Case of Modern Medical Practice”, kap. 10 i The Social System, London: Routledge. s. 428-479.
  29. Parsons, T, (1978) “Research with Human Subjects and the ‘Professional Complex’”, i Parsons, Action Theory and the Human Condition, New York: The Free Press. s. 35-50
  30. Reay, T., & Hinings, C. R. (2009). Managing the Rivalry of Competing Institutional Logics. Organization Studies, 30(6), 629-652.
  31. Reay, T., Goodrick, E., Waldorff, S. B., & Casebeer, A. (2017). Getting leopards to change their spots: Co-creating a new professional role identity. Academy of Management Journal, 60(3), 1043-1070.
  32. Ridgeway, C. L., & Correll, S. J. (2004). Unpacking the gender system a theoretical perspective on gender beliefs and social relations. Gender & Society, 18(4), 510-531.
  33. Schön, D. A. (1987) Teaching Artistry Through Reflection-in-Action, i: Educating the reflective practitioner (kap. 2) San Francisco: Jossey-Bass.
  34. Siegrist, H. (1990) Professionalization as a process: patterns, progression and discontinuity.  Professions in theory and history. Ed. Burrage/Torstendahl. London: Sage.
  35. Suddaby, Roy, and Thierry Viale. "Professionals and field-level change: Institutional work and the professional project." Current Sociology 59.4 (2011): 423-442.
 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv hente ut dokumentasjon på dette.

  Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).

  Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Har du spørsmål om emnet?

Dersom du har spørsmål om opptak- og søknadsprosessen, vennligst kontakt administrasjonen.

Hvis du har spørsmål om emnets faglige innhold eller undervisning, kan du kontakte fagansvarlig:

Laster inn ...