Tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging av studiene dine, så kan du kontakte tilretteleggingstjenesten vår. De vil kunne veilede deg videre.

Hvis du har en sykdom eller en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å studere, kan du ha krav på individuell tilrettelegging. Tilrettelegging skal kompensere for de utfordringene du har. 

Det er veldig lurt å ta kontakt med tilretteleggingstjenesten så tidlig som mulig for best mulig hjelp. 

Du kan lese mer om tilretteleggingstilbudet vårt og finne kontaktinfo på studentsidene våre (student.oslomet.no).