Nærbilde av bokstavbrikker i tre: A, B og C (foto: Brett Jordan, Unsplash)

Tilrettelegging av studiehverdagen

Har du behov for tilrettelegging i forbindelse med studiene dine? En tilpasset studiehverdag kan gi deg bedre mulighet for å gjennomføre studiet.

OsloMet ønsker å gi alle likeverdige utdanningsmuligheter. Dette prøver vi å sikre gjennom universell utforming og individuell tilrettelegging. 

Undervisningslokaler, nettsider og digitale verktøy skal kunne brukes av alle studenter. 

Når universell utforming ikke er tilstrekkelig, så kan studenter med en funksjonshindring eller andre særskilte behov søke om individuell tilrettelegging av studiehverdagen. 

Du kan lese mer om tilrettelegging av studiehverdagen på studentsidene våre.