Realkompetanse anvendt datateknologi

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til bachelor i anvendt datateknologi. Under beskrives opptakskravene. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Opptakskrav

Krav til alle realkompetansesøkere

Krav til yrkespraksis

Fagkrav

Informasjon om opplasting av dokumentasjon

Informasjon om krav til dokumentasjon kommer.

Retningslinjer for opptak til grunnutdanningen på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet.