En kvinnelige produktdesignstudentstår ved en pult og jobber med gigamapping. I bakgrunnen henger et stort gigamap.

Etterutdanning i praksisorientert systemisk design

Etterutdanning

Lær å designe for- og i komplekse sammenhenger! På kurset vil du bli introdusert for systemiske designmetoder for økt forståelse av systemtenkning som grunnlag for design av tjenester og produkter.

Kurset passer for deg med erfaring som tjenesteutvikler, leder og designer fra det private næringsliv eller offentlig forvaltning.

Kurset gir en mulighet for samarbeid på tvers av fag og sektor, gjennom anvendelse av metoder for systemkartlegging, kommunikasjon og intervensjoner for endring. Dette gir også et godt grunnlag for bærekraftig strategiarbeid.  

Gjennom introduksjon til spill- og systemteori, vil du også tilegne deg nye metoder for å engasjere til handling og endring av eksisterende praksis og tenkning. 

 • Påmelding

  Påmeldingsfrist 13. mars. 

  Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig og senest 13. mars 2023. Ved senere avmelding må fakturaen betales fullt ut og en eventuelt allerede betalt kursavgift refunderes ikke.

  Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. 

  Du vil få e-post i uke 11 om kurset blir gjennomført som planlagt eller om kurset må avlyses hvis det er for få påmeldte.

 • Kursinnhold

  Kurset gjennomføres med tre samlinger à tre dager. Den første og siste samlingen gjennomføres med fysisk oppmøte ved campus Kjeller. Den andre samlingen tilbys som en hybrid løsning  (digitalt/fysisk oppmøte). Du vil også bli tilbudt flere veiledningsøkter mellom samlingene (digitalt/fysisk oppmøte). 

  Deltakerne oppfordres til å arbeide med problemstillinger fra eget arbeidsliv eller foreslåtte tema, i grupper. 

  Gruppene vil kartlegge og utvikle på basis av giga-mapping, system- og relasjonsanalyser for å beskrive strategi og innflytelsespunkter for intervensjoner. Kurset inkluderer teoretiske studier til diskusjon i grupper og plenum. 

  Ved å ta kurset vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter i å: 

  • anvende systemisk design i din egen arbeidssammenheng: systemteori, kybernetikk- og kommunikasjonsteori, systemdynamikk og analyse, engasjement og spilldynamikk i systemer, metoder for datainnsamling i komplekse settinger (visuell intervju, designprober, deltakende design, blant andre) 
  • identifisere og visualisere komplekse sammenhenger 
  • beskrive strategier basert på systemanalyser 
  • anvende metoder for datainnsamling og visualisere funn 
  • utvikle strategier og intervensjoner for endring i privat og offentlig sektor 
  • utvikle evnen til å forstå og håndtere kompleksitet og systemtenkning i utvikling og innovasjonsarbeid 
  • helhetlig tenkning og forståelse av økologisk og sosial bærekraft  
  • kommunikasjon og samarbeid gjennom visualisering 

   

 • Målgruppe

  Kurset passer for deg med erfaring som tjenesteutvikler, leder og designer fra det private næringsliv eller offentlig forvaltning.

 • Kostnader

  Kursavgift: 27 200 kroner.  

  Faktura sendes etter at påmeldingsfristen har gått ut.

 • Samlinger våren 2023

  • 17.-19. april 2023, kl. 10:00-16:00: Workshop I – fysisk på campus Kjeller 
  • 10.-12. mai 2023, kl. 10:00-16:00: Workshop II – hybrid (fysisk oppmøtested på campus Kjeller for de som har mulighet) 
  • 30. mai til 1. juni 2023, kl. 10:00-16:00: Workshop III – fysisk på campus Kjeller  

  Veiledning: Vil bli informert om ved oppstart og kan tilpasses gruppenes behov. 

Lurer du på noe?

Send en e-post til studie-tkd@oslomet.no hvis du har spørsmål til studieadministrasjonen. 

Har du spørsmål knyttet til det faglige, kontakt Kristin Støren Wigum. Se kontaktinfo under. 

Faglig leder

Laster inn ...
Hele studentgruppa står oppstilt foran en hvit tavle. De fleste smiler og mange vinker eller gjør ulike bevegelser med hendene.
Systemisk design er et svært nyttig verktøy

Systemisk design er en praktisk tilnærming for å identifisere hvor det er best å gjøre endringer, i følge Ingunn Aursnes.