Opptak til forkurs for ingeniørutdanning

Du søker opptak til forkurs for ingeniørutdanningen via Søknadsweb, hvor du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Slik søker du

Registrer søknad på Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

Søknadsweb åpner 1. januar.

Når er søknadsfristen?

15. april: Ordinær søknadsfrist.

1. mars: Tidlig opptak.

Når får du svar på søknaden?

10. juli: Du får svar på søknaden innen 10. juli.

1. mai: Tidlig opptak.

Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

Opptakskrav

Opptakskravet til forkurs kan dekkes på tre ulike måter.

Søkere som har avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve er kvalifisert, og vil bli plassert i en av de tre ovennevnte grupper. Alle fagbrev/svennebrev er likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen.

Har du videregående skole fra land utenfor Norden må du dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. 

Poengberegning

Har du ikke generell studiekompetanse poengberegnes din søknad på bakgrunn av gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på vitnemålet/kompetansebeviset som ligger til grunn for opptak.

Gjennomsnittskarakterene multipliseres med ti, og deretter legges det til eventuelle tilleggspoeng. Det gis tilleggspoeng for yrkespraksis/førstegangstjeneste/utdanning/omsorg for egne barn ut over minstekravet i inntil tre år. Det gis 1,8 poeng per halvår i inntil 3 år, maksimalt 10,8 poeng.

Avlagt fag- og svenneprøve gir tre tilleggspoeng ut over praksispoengene. Hvis du har læretid som er lengre enn to år, eller enda ikke har avlagt fagprøve må læretiden dokumenteres med attest fra lærebedrift.

Har du generell studiekompetanse poengberegnes du etter samme regler som i Samordna opptak (samordnaopptak.no).

Kjønnsfordeling

Kvinnelige søkere gis to tilleggspoeng. Dersom flere søkere har lik poengsum, går det underrepresenterte kjønn foran, og eldre søkere går foran yngre av samme kjønn.

Studieplassene fordeles 50/50 mellom søkere med og uten generell studiekompetanse.

Last opp dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon under «Mine dokumenter» på Søknadsweb. Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer.

 • Navngivning

  Navngi dokumentene så presist som mulig, for eksempel «Vitnemål fra…», «Attest fra …» og så videre.

  Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

 • Videregående skole

  Videregående skole dokumenterer du med vitnemål og/eller kompetansebevis. Hvis du har elektronisk vitnemål fra videregående skole kan du godkjenne at dette brukes i søknaden.

  Dette gjør du under «Min profil» i Søknadsweb.

 • Høyere utdanning /fagskoleutdanning

  Utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

  Utdanning tatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) / OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet) fra 2002 og senere trenger du ikke å dokumentere.

  Utdanning tatt ved andre høyskoler og universiteter i Norge kan du under «Min profil» i Søknadsweb be om å få oversendt til OsloMet gjennom resultatutveksling mellom universiteter og høgskoler (fellesstudentsystem.no). I så fall må du kontrollere at dine resultater kan oversendes.

  Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling. Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

 • Yrkespraksis

  Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis.

  Attesten må inneholde følgende:

  • Dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
  • Stillingens omfang: Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel.
  • Beskrivelse av arbeidet du har utført.
  • Attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver/leder.

Bruk Søknadsweb

For å søke må du bruke Søknadsweb (fsweb.no). Du kan logge på Søknadsweb ved å benytte PIN-kode, ID-porten eller Feide.

Du må lage PIN-kode ved førstegangs pålogging, som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb. Hvis du har vært student eller søker tidligere må du bruke PIN-kode fra forrige registrering.

På Søknadsweb må du registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjonen.

Har du har glemt PIN-kode kan du bestille ny på Søknadsweb.

Kontakt oss

Har du endret e-postadresse siden forrige registrering og ikke husker din PIN-kode må du kontakte oss.