English version

Ph.d.-prosjekter i ingeniørvitenskap

Oversikt over ph.d.-prosjekter med navn på stipendiat, arbeidstittel på prosjekt og navn på hovedveileder.

Arbeidstitlene på prosjektene er på engelsk. 

Ph.d.-prosjekter i ingeniørvitenskap (på engelsk).