English version

Makerspace mikroemner

Enkeltemne bachelor - Videreutdanning

Korte og ferdighetsbaserte mikroemner som gir deg grunnleggende forståelse av noen av teknikkene og utstyret som ofte brukes på Makerspaces.

Lenke til påmelding og mer informasjon hvilke mikroemner du kan velge mellom på den engelske siden.

Les mer om Makerspace mikroemner

Bildet viser Lars med verktøy på OsloMet Makerspace. Han har vater og tang i hendene, og på veggen bak er det forskjellig verktøy og skruer.
Slik lærte jeg å bruke Makerspace

Vil du lære deg noen teknikker på OsloMet Makerspace? Noen små emner kan gi deg god innsikt og forståelse.