Opptaksprøve bachelor i produktdesign 2024

Når du søker bachelorstudiet i produktdesign, må du levere en opptaksprøve.

Oppgavene er utformet for å gi deg anledning til å vise dine kunnskaper, motivasjon og utviklingspotensial som produktdesigner. Hvordan du presenterer oppgavene har mye å si for inntrykket juryen får. Husk å merke alle oppgavene tydelig med oppgavenummer. 

Frist for innlevering av opptaksprøven til 3-årig bachelorstudium i produktdesign (studiekode 215 405) er 2. mai 2024 kl. 23.59.

All informasjon, portfolio og oppgaver, samles i en og samme PDF-fil, maks filstørrelse 200 MB totalt, og leveres via innleveringsportal for opptaksprøver (student.oslomet.no). Innleveringsportalen åpner ca. 20. april.

Besvarelsene skal leveres som PDF, men PDF-en kan gjerne inneholde videoer og eventuelle lenker.

Merk! Alle søkere må i tillegg søke om opptak gjennom Samordna opptak innen søknadsfristen: 

 • Oppgaver

  Del 1. Motivasjon

  Fortell oss kort om deg selv og hvorfor du søker produktdesign. Hva er det med faget som interesserer deg, og hva ser du for deg at du kommer til å arbeide med etter studiet?

  Del 2. Portefølje

  Vis oss ca. 5 av dine tidligere arbeider. Dette kan være hva som helst, så lenge det er du som har skapt det. Modeller, 3D renders, tegning, klær, arbeider i tre, metall, keramikk – eller andre ting du har bygget, en nettside du har designet, eller kanskje en film?

  Vi er nysgjerrige på hva du kan lage og hvordan du tenker rundt dette. (Er det et gruppearbeid, så presiser hva din rolle har vært.)

  Del 3. Opptaksprøven

  Du kan velge mellom de to oppgavene Magiske øyeblikk eller Overflod som kreativ metode.

  Magiske øyeblikk

  Identifiser muligheter for nye design, produkter eller opplevelser i ditt nærmiljø som knytter seg til årstidene sommer/vinter eller alle fire årstider; vår/sommer/høst/vinter. Hvordan kan et produkt forandre seg med eller tilrettelegges for spesielle opplevelser og estetiske og formmessige kvaliteter som endrer seg med årstider og skiftende vær i Norge? Visualiser hvordan ditt design kan fungere i for eksempel sol, regn, vind, snø, frost, lys og/eller mørke.

  Presenter ditt nærmiljø og dine designforslag gjennom en kort skriftlig beskrivelse og visuelle presentasjoner. Presentasjonen (skriftlig og visuell) skal inneholde:

  1. Innsikt: Observer menneskelig aktivitet i ditt nærmiljø. Identifiser muligheter som kan skape nye opplevelser og design, og gjør rede for hvordan disse kan samspille med årstidene og værforholdene i Norge.
  2. Muligheter: Basert på innsiktene du har fått, identifiser muligheter for nye design, produkter eller opplevelser som kan brukes i ulike årstider og værforhold. Tenk på hvordan ditt design kan tilpasse seg og gjøre bruk av de skiftende estetiske og praktiske mulighetene, skiftende vær og årstider byr på.
  3. Designforslag: Utform et designforslag som tar hensyn til de ulike årstidene og værforholdene i Norge. Visualiser og beskriv hvordan produktet(ene) eller opplevelsene kan tilpasses sol, regn, vind, snø, frost, lys og/eller mørke. Inkluder både funksjonelle, estetiske og formmessige sider for å lage engasjerende og brukervennlige løsninger.

  Lever en PDF-fil med arbeidsprosessen. Filen skal inneholde dokumentasjon av ideutviklingen, designprosessen og designforslaget. Bruk bilder, foto, tegninger eller renderinger og beskrivende tekst.

  Vurderingskriteriene: Med denne oppgaven er vi interessert i å se hvordan du klarer å identifisere muligheter i nærmiljøet. Vi vurderer også kreativitet og innovasjon i designforslagene, tilpasning til ulike årstider og værforhold, samt estetiske og formmessige kvaliteter. Bærekraft og brukervennlighet vil også bli tatt med i vurderingen.

  Vi håper dette hjelper deg med oppgaven. Vi ser frem til å se dine kreative og innovative designforslag!

  Overflod som kreativ metode

  I vesten lever vi i en overflod av produkter og gjenstander.

  Velg et produkt som du kan forestille deg blir til avfall i fremtiden. Beskriv kort hvorfor du tror det blir til avfall. Det kan være møbler, biler, fly, sykler eller mindre gjenstander som briller eller klær.

  Med utgangspunkt i det valgte produktet som har utspilt sin opprinnelige funksjon skal du utvikle tre designforslag/ideer til nye funksjoner, former og utrykk for produktet du har valgt.

  Begrensninger: Du har kun lov å bruke materialene som produktet består av. Du kan enten forestille deg og visualisere det demonterte produktet med alle delene eller du kan gjøre det fysisk i virkeligheten og dokumentere det. Du kan bruke sammenføyningsteknikker som spiker, skruer, lim, tråd osv.

  Identifiser muligheter: Bruk hele eller deler av produktet som utgangspunkt for nye ideer, former, utrykk eller funksjoner. Målet er å utforske hva som er mulig å lage med «ditt produkt» som eneste materiale.

  Lever en PDF-fil med arbeidsprosessen. Filen skal inneholde dokumentasjon av ideutviklingen, designprosessen og designforslaget. Bruk bilder, foto, tegninger eller renderinger og beskrivende tekst.

  Vurderingskriterier: Med denne oppgaven er vi interessert i å se hvordan du klarer å jobbe innenfor gitte rammer og begrensinger, og hvordan du klarer å bruke fantasi og kreativitet til å tenke nytt med utgangspunkt i velkjente produkter og materialer. Her kan du overraske oss.

Om du har spørsmål om opptaksprøven, juryering og opptaket kan du ta kontakt med: 

Laster inn ...