Opptaksprøve bachelor i produktdesign 2021

Oppgavene er utformet for å gi deg anledning til å vise dine kunnskaper, motivasjon og utviklingspotensial som produktdesigner. Alle oppgavene skal besvares. Hvordan du presenterer oppgavene har mye å si for inntrykket juryen får. Husk å merke alle oppgavene tydelig med oppgavenummer.

Frist for innlevering av opptaksprøven til 3-årig bachelorstudium i produktdesign (studiekode 215 405) er 3. mai 2021. Besvarelsene leveres digitalt via innleveringsportal for opptaksprøver (student.oslomet.no).

Besvarelsene skal leveres som PDF, men PDF’en kan gjerne inneholde bilder, videoer og eventuelle lenker. Filstørrelse er 50 MB for hver enkelt fil og 200 MB totalt. Vi ønsker en fil per besvarte oppgave.

Merk! Alle søkere må i tillegg søke om opptak gjennom Samordna opptak innen søknadsfristen:

 • Oppgaver

  Oppgave 1

  Portfolio

  Dokumenter inntil fem designarbeider du har utført. Det kan være egne prosjekter eller noe du har gjort sammen med andre. Tydeliggjør dine bidrag og presiser om det er en skoleoppgave eller om det er gjort i en spesiell sammenheng.

  Det kan være 2- eller 3-dimensjonalt i valgfrie materialer.
  Bruk foto og /eller video til dokumentasjon.

  Oppgave 2

  Hvem er du?

  Vi er interessert i å høre litt om hvorfor du søker studiet.

  Hva har du gjort før, hva er du interessert i og hva ser du for deg i fremtiden? Vi vil høre dine tanker om design og hvordan du ser for deg å jobbe med formgiving og kreativitet.

  Legg ved en CV med utdanning og en liste med dine viktigste erfaringer. Totalt to A4-sider inkludert CV.

  Oppgave 3

  Produkt X - versjon 2.0

  Velg et eksisterende produkt eller objekt som folk rundt deg ofte bruker, men som du vet har noen frustrasjoner ved seg - og foreslå noen gode funksjonelle og /eller formmessige endringer som kan forbedre brukeropplevelsen.

  Lag skisser for hvordan dette vil ta seg ut (valgfri media/teknikk), og skriv en kortfattet liste over hvilke endringer det er du foreslår og hvorfor.

  Oppgave 4

  Kreativ gjenbruk

  Design og lag en fysisk modell av et produkt/objekt.

  Du kan enten bruke et ødelagt produkt som utgangspunkt og remikse dette, eller anvende gjenbruksmaterialer til å skape noe helt nytt.

  Dokumenter arbeidet ditt og prosessen din med foto og/eller video. Skriv dine tanker om omformingen, og hvilke verdier du opplever i arbeidet.
   

Om du har spørsmål om opptaksprøven, juryering og opptaket kan du ta kontakt med: 

  Laster inn ...