Opptaksprøve til bachelorstudium i produktdesign 2020

Opptaksprøve til bachelorstudium i produktdesign 2020

NB! På grunn av Corona, og usikkerhet om hvor lenge situasjonen vil vare, må opptaksprøven leveres digitalt i år.

Oppgavene er utformet for å gi deg anledning til å vise dine kunnskaper, motivasjon og utviklingspotensial som produktdesigner. Alle oppgavene skal besvares. Hvordan du presenterer oppgavene har mye å si for inntrykket juryen får. Husk å merke alle oppgavene tydelig med oppgavenummer.

Frist for innlevering av opptaksprøven til 3-årig bachelorstudium i produktdesign (studiekode 215 405) er 2. mai 2020. Besvarelsene leveres digitalt via innleveringsportal for opptaksprøver. Fristen for innlevering er nå ute og innleveringsportalen er stengt. 

Besvarelsene skal leveres som PDF, MOV eller JPG. Maksimal filstørrelse er 50 MB for hver enkelt fil og 200 MB totalt. Vi ønsker en fil per besvarte oppgave.

Merk! Alle søkere må i tillegg søke om opptak gjennom Samordna opptak innen søknadsfristen:

Oppgaver

 • Oppgaver

  Oppgave 1 

  Tegn noe fra der du vokste opp.

  Det kan være en ting eller et sted, og du kan tegne enten fra observasjon eller hukommelse.

  Prøv å tegne på en måte som gir tydelig inntrykk av form (volum, kontur og utstrekning osv.), funksjonalitet, materialitet eller uttrykk.

  Legg gjerne ved skisser i tillegg til studiet.

  Valgfri teknikk: Blyant, tusj, kull, digital penn etc.

  Oppgave 2

  Beskriv kort deg selv og din bakgrunn.

  Vi er interessert i å høre litt om hvorfor du søker studiet.

  Hva har du gjort før, hva er du interessert i og hva ser du for deg i fremtiden? Vi vil høre dine tanker om design og hvordan du ser for deg å jobbe med formgiving og kreativitet.

  Legg ved en CV med utdanning og en liste med dine viktigste erfaringer.

  Totalt to A4-sider inkludert CV.

  Oppgave 3

  Velg en ting som du synes representerer deg, din personlighet eller noe du interesserer deg for. Med det som utgangspunkt og hovedmateriale, lag én gjenstand som representerer begrepet «utvikling».

  Vis gjerne skisser og tanker fra prosessen.

  Dokumenter gjenstanden (foto, video el.).

  Oppgave 4

  Portfolio.

  Dokumenter med foto tre til fem designarbeider du har utført. Det kan være egne prosjekter eller noe du har gjort sammen med andre. Tydeliggjør ditt bidrag og presiser om det er en skoleoppgave eller om det er gjort i en spesiell sammenheng.

  Det kan være 2- eller 3-dimensjonalt i valgfrie materialer.

Kontaktperson

Om du har spørsmål om opptaksprøven, juryering og opptaket kan du ta kontakt med: 

  Laster inn ...