English version
Nærbilde av student som tar mål med tommestokk.

Bygg- og konstruksjonsteknikk – sivilingeniør

Masterprogram

Er du ingeniør og ønsker å spesialisere deg innen bygningsteknologi og konstruksjonsteknikk? Det nye masterstudiet i bygg gjør deg topp kvalifisert til en spennende jobb i byggebransjen.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav 

  Bachelorgrad i ingeniørfag bygg, maskin eller marine konstruksjoner med minst

  • 25 studiepoeng i matematikk 
  • 20 studiepoeng i mekanikk, statikk eller andre konstruksjonstekniske emner
  • 7.5 studiepoeng i fysikk, fasthetslære, bygningsfysikk og/eller termodynamikk
  • 5 studiepoeng i statistikk 

  Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole (ev. minst C fra forkurs) eller tilsvarende. 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.   

  Relevant yrkespraksis er arbeid innen bygg- og anleggsbransjen eller annet anleggsrelatert arbeid innen mekanikk, 
  olje/gass eller maritim industri eller tilsvarende. Relevant utdanning er annen høyere utdanning innenfor fagområdet til mastergraden. 

  Poenggrense ved siste opptak 

  3,35

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6076

 • Hva lærer du?

  På masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk får du dybdekunnskaper og spesialisering innen fagområdene konstruksjonsteknikk og bygningsteknologi. Det er et profesjonsrettet studium som gir deg oppdatert kunnskap basert på behovene i byggebransjen og samfunnet ellers. 

  Konstruksjonsteknikk 

  Konstruksjonsteknikk handler om analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer.  

  Konstruksjonsteknikk er basert på anvendte fysiske lover og empirisk kunnskap om de fysiske egenskapene til forskjellige materialer og om geometri. Studiet gir studentene solid, teoretisk kunnskap og anvendte ferdigheter i lineær og ikke-lineær FEM-analyse, design av strukturer og struktursystemer og forlengelse av levetid for bygningsstrukturer.

  Byggteknikk 

  Byggteknikk dreier seg om avansert analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm. 

  Klimaendringene fører med seg økt temperatur, mer nedbør og ekstremvær, og det utsetter bygninger, bruer, offshore-konstruksjoner og andre installasjoner for større og mer uforutsigbare påkjenninger.  

  Samtidig setter samfunn og myndigheter stadig høyere krav til miljøvennlig og bærekraftig utforming av det bygde miljø. Dette er typiske problemstillinger du vil lære om og arbeide med i masterstudiet.  

  Når du har fullført masteren får du tittelen Master of Science (MSc), men studiet er også utviklet for å tilfredsstille Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (UHR-NRT) sine vilkår for tittelen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål for masterprogram i teknologifag.  

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk er inndelt i 9 emner som totalt utgjør 90 studiepoeng. Av disse emnene er 8 obligatoriske. Det valgfrie emnet er en spesialisering i enten byggteknikk eller konstruksjonsteknikk og utgjør 15 studiepoeng.  

  Masteroppgaven skrives i fjerde semester og utgjør 30 studiepoeng. Dette er en individuell oppgave der du spesialiserer deg videre i enten byggteknikk eller konstruksjonsteknikk. 

  Studieprogrammet stimulerer til samarbeid, egenaktivitet, refleksjon og nytenking. Det legges opp til faglige diskusjoner og oppfordres til at studentene skal delta aktivt i undervisningen. Noen av studentene har allerede jobbet som byggingeniører eller konsulenter, og oppfordres til å stille spørsmål og fortelle om hvordan de har gjort det der de har jobbet.  

  Gjennom hele studietiden vil du komme i kontakt med byggebransjen og potensielle arbeidsgivere gjennom seminarer, gjesteforelesninger og ekskursjoner. På den måten får du et nærmere innblikk i kompleksiteten i et byggeprosjekt.  

  De fleste prosjektoppgavene gjennomføres i grupper, slik at du og dine medstudenter kan utveksle erfaringer og diskutere mulige løsninger på en problemstilling.  

  Noen av undervisningsformene er

  • forelesninger
  • praktiske øvelser
  • databaserte øvelser
  • prosjektarbeid
  • gruppearbeid
  • ekskursjoner
  • laboratoriearbeid
  • presentasjoner
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som?

  Med mastergrad innen bygg- og konstruksjonsteknikk har du en meget etterspurt kompetanse i både privat og offentlig sektor. 

  De viktigste arbeidsgiverne er 

  • rådgivende ingeniørbedrifter 
  • entreprenører 
  • byggherrer 
  • kommuner  
  • universitets- og høgskolesektoren

  Mastergrad i bygg- og konstruksjonsteknikk kvalifisere også til videre studier på doktorgradsnivå på OsloMet og andre universiteter.

 • Utveksling

  Du kan velge å ta enten 15 eller 30 studiepoeng i utlandet, og dra på utveksling i 3. eller 4. semester. Dersom du velger å reise ut i 4. semester vil du skrive masteroppgaven med en veileder fra verts-universitetet. Velger du å dra på utveksling i 3. semester vil du kunne ta spesialiseringen i enten byggteknikk eller konstruksjonsteknikk i utlandet. 

  Du kan reise på utveksling til

  • Edinburgh Napier University, Skottland 
  • National Technical University of Athens, Hellas 
  • Aristotle University of Thessaloniki, Hellas
 • Systemkrav til PC

  Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

  • Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (dersom Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent).
  • Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig skjermkort i forbindelse med 3-D modellering og mulighet for tilkobling av VR briller. Bra grafikkort bør prioriteres. 
  • Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.
  • Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt. 
 • Videre studiemuligheter

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Jon og Sigbjørn lener seg henslengt mot et gelender i aulaen i P52.

Tar den nye masteren for byggingeniører

Våren 2020 uteksamineres historiens første sivilingeniører ved OsloMet.