English version
Nærbilde av student som tar mål med tommestokk.

Bygg- og konstruksjonsteknikk – sivilingeniør

Masterprogram

Er du ingeniør og ønsker å spesialisere deg innen bygningsteknologi og konstruksjonsteknikk? Masterstudiet i bygg gjør deg topp kvalifisert til en spennende jobb i byggebransjen.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i ingeniørfag bygg, maskin eller marine konstruksjoner med minst

  • 25 studiepoeng i matematikk
  • 20 studiepoeng i mekanikk, statikk eller andre konstruksjonstekniske emner
  • 7,5 studiepoeng i fysikk, fasthetslære, bygningsfysikk og/eller termodynamikk
  • 5 studiepoeng i statistikk

  Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra videregående skole (ev. minst C fra forkurs) eller tilsvarende.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Fra 2020 rangeres søkere til dette studieprogrammet kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poengberegning av søknader til mastere og videreutdanninger.

  Poenggrense ved siste opptak

  2,94

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6076

 • Hva lærer du?

  På masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk får du dybdekunnskaper og spesialisering innen fagområdene konstruksjonsteknikk og bygningsteknologi.

  Det er et profesjonsrettet studium som gir deg oppdatert kunnskap basert på behovene i byggebransjen og samfunnet ellers.

  Konstruksjonsteknikk

  Konstruksjonsteknikk handler om analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer.

  Konstruksjonsteknikk er basert på anvendte fysiske lover og empirisk kunnskap om de fysiske egenskapene til forskjellige materialer og om geometri.

  Studiet gir studentene solid, teoretisk kunnskap og anvendte ferdigheter i lineær og ikke-lineær FEM-analyse, design av strukturer og struktursystemer og forlengelse av levetid for bygningsstrukturer.

  Byggteknikk

  Byggteknikk dreier seg om avansert analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm.

  Klimaendringene fører med seg økt temperatur, mer nedbør og ekstremvær, og det utsetter bygninger, bruer, offshore-konstruksjoner og andre installasjoner for større og mer uforutsigbare påkjenninger.

  Samtidig setter samfunn og myndigheter stadig høyere krav til miljøvennlig og bærekraftig utforming av det bygde miljø. Dette er typiske problemstillinger du vil lære om og arbeide med i masterstudiet.

  Når du har fullført masteren får du tittelen Master of Science (MSc), men studiet er også utviklet for å tilfredsstille Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (UHR-NRT) sine vilkår for tittelen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål for masterprogram i teknologifag.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk er inndelt i ni emner som totalt utgjør 90 studiepoeng. Av disse emnene er åtte obligatoriske.

  Det valgfrie emnet er en spesialisering i enten byggteknikk eller konstruksjonsteknikk og utgjør 15 studiepoeng.

  Masteroppgaven skrives i fjerde semester og utgjør 30 studiepoeng. Dette er en individuell oppgave der du spesialiserer deg videre i enten byggteknikk eller konstruksjonsteknikk.

  Studieprogrammet stimulerer til samarbeid, egenaktivitet, refleksjon og nytenking. Det legges opp til faglige diskusjoner og oppfordres til at studentene skal delta aktivt i undervisningen.

  Noen av studentene har allerede jobbet som byggingeniører eller konsulenter og oppfordres til å stille spørsmål og fortelle om hvordan de har gjort det der de har jobbet.

  Gjennom hele studietiden vil du komme i kontakt med byggebransjen og potensielle arbeidsgivere gjennom seminarer, gjesteforelesninger og ekskursjoner. På den måten får du et nærmere innblikk i kompleksiteten i et byggeprosjekt.

  De fleste prosjektoppgavene gjennomføres i grupper, slik at du og dine medstudenter kan utveksle erfaringer og diskutere mulige løsninger på en problemstilling.

  Undervisningen foregår som

  • forelesninger
  • praktiske øvelser
  • databaserte øvelser
  • prosjektarbeid
  • gruppearbeid
  • ekskursjoner
  • laboratoriearbeid
  • presentasjoner
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Med mastergrad i bygg- og konstruksjonsteknikk har du en meget etterspurt kompetanse i både privat og offentlig sektor.

  De viktigste arbeidsgiverne er

  • rådgivende ingeniørbedrifter
  • entreprenører
  • byggherrer
  • kommuner
  • universitets- og høgskolesektoren

  Mastergrad i bygg- og konstruksjonsteknikk kvalifisere også til videre studier på doktorgradsnivå på OsloMet og andre universiteter.

 • Utveksling

 • Systemkrav til PC

  Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

  • Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (dersom Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent).
  • Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig skjermkort i forbindelse med 3D-modellering og mulighet for tilkobling av VR-briller. Bra grafikkort bør prioriteres.
  • Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.
  • Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt.
 • Videre studiemuligheter

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Jon og Sigbjørn lener seg henslengt mot et gelender i aulaen i P52.
Tar den nye masteren for byggingeniører

Våren 2020 uteksamineres historiens første sivilingeniører ved OsloMet.