English version

Enhet for akademisk språkpraksis

Om AKS

AKS har som overordnet mål å bidra til vitenskapelig publisering, fagutvikling og studiekvalitet gjennom forskning og ved å styrke ansattes akademiske tekstkompetanse, en kompetanse definert som reseptive og produktive ferdigheter i norsk og engelsk i en akademisk sammenheng.  

Vårt arbeid ligger innenfor fagområdene internasjonalisering, English for Academic Purposes, norsk som andrespråk, norsk fagspråk, skriving i akademia, vitenskapelig publisering og universitetspedagogikk i et flerkulturelt og fagspråklig perspektiv.  

Ansatte

Laster inn ...

Siste publikasjoner

Rounsaville, A., & Zemliansky, P. (2020). Sociomaterial Paradoxes in Global Academic Publishing: Academic Literacies at the Intersection of Practice and Policy. College English, 82(6), 612-636.

Greek, M. og Jonsmoen, K.M. (2020) Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level. Higher Education. https://rdcu.be/b4CsM.

Jonsmoen, K.M. (2020). Forfatteren Kjell Aukrust. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 12-181.

Jonsmoen, K.M., Strøm, G. og Andersen. S. (2020). Bygdeoriginalen som møtte verden. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn – Kunstneren. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 5-8. 

Jonsmoen, K.M., Strøm, G. og Andersen. S. (2020). Kjell Aukrust for nybegynnere. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn – Kunstneren. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 9-11.

Jonsmoen, K. M. (2019). Språklige utfordringer i høyere utdanning. Landslaget for norskundervisning. https://www.norskundervisning.no/nyheter-og-artikler/sprklige-utfordringer-i-hyere-utdanning

Johansen, J. S. & Tkachenko, E. (2019). Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education, Teaching in Higher Education, 24:5, 633-648, DOI: 10.1080/13562517.2019.1619546

Solli, K., & Ødemark, I. L. (2019). Multilingual Research Writing beyond English: The Case of Norwegian Academic Discourse in an Era of Multilingual Publication Practices. Publications, 7(2), 25. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/publications7020025

Zemliansky, P. Rice, Rich, St. Amant, Kirk, Cleary, Yvonne, Borgman, Jessie. (2019). Perspectives on Teaching Writing Online in Global Contexts: Ideas, Insights, and Projections. Research in Online Literacy Education. 2.1. http://www.roleolor.org/perspectives-on-teaching-writing-online.html

 • Flere publikasjoner

  Muir, Tom; Solli, Kristin (2019). The Unreal and the Real: English for Research Purposes in Norway. Corcoran, James N.; Englander, Karen; Muresan, Laura-Mihaela (Red.). Pedagogies and Policies for Publishing Research in English: Local Initiatives Supporting International Scholars. Chapter 6. Routledge.

  Muir, Tom (2018). Writing and Risk: Magic, Occult, Exorcisms. Journal of Academic Writing. Vol. 8.

  Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). Å studere realfag. ISBN: 978-82-450-2152-3. 133 s. Fagbokforlaget.

  Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). Studenter med norsk som andrespråk mangler nødvendige språkferdigheter. Sykepleien. https://sykepleien.no/forskning/2018/10/studenter-...

  Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). The troublesome guidance towards academic literacy. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL . Vol. 10.

Aktuelt og arrangementer

Kronikk: Et språkdelt universitet. Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Forskerforum, 2020 (4).

Lunsjseminar: Kjell Aukrusts forfatterskap. En presentasjon av boka "Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn"; https://www.facebook.com/oslomet/videos/1383574191850901, AMB-media. (19. mars 2020).

Konferanse: Norwegian Forum for English for Academic Purposes, 2020: Stages (11.-12. juni 2020)

Kronikk: Norskkurs for ansatte bidrar på flere måter, Jorunn Store Johansen og Diego Praino, Khrono, 25/11/2019

Kronikk: Rekrutteringspraksis skaper bekymring blant faglige ansatte, Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Khrono, 19/19/2019 

Akademisk skriving på engelsk for forskere

Norskkurs for internasjonalt ansatte

Publisert: 14.12.18 | Universitetsbiblioteket