English version

Enhet for akademisk språkpraksis

Om AKS

AKS har som overordnet mål å bidra til vitenskapelig publisering, fagutvikling og studiekvalitet gjennom forskning og ved å styrke ansattes akademiske tekstkompetanse, en kompetanse definert som reseptive og produktive ferdigheter i norsk og engelsk i en akademisk sammenheng.  

Vårt arbeid ligger innenfor fagområdene internasjonalisering, English for Academic Purposes, norsk som andrespråk, norsk fagspråk, skriving i akademia, vitenskapelig publisering og universitetspedagogikk i et flerkulturelt og fagspråklig perspektiv.  

Ansatte

Laster inn ...
 • Timelærere tilknyttet AKS

   Laster inn ...

  Siste publikasjoner

  Lynn, P. N., & Solli, K. (2020). Strategies for Writing a Thesis by Publication in the Social Sciences and Humanities. Milton: Milton: Taylor and Francis.

  Rounsaville, A., & Zemliansky, P. (2020). Sociomaterial Paradoxes in Global Academic Publishing: Academic Literacies at the Intersection of Practice and Policy. College English, 82(6), 612-636.

  Greek, M. og Jonsmoen, K.M. (2020) Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level (springer.com). Higher Education

  Jonsmoen, K.M. (2020). Forfatteren Kjell Aukrust. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 12-181.

  Jonsmoen, K.M., Strøm, G. og Andersen. S. (2020). Bygdeoriginalen som møtte verden. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn – Kunstneren. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 5-8. 

  Jonsmoen, K.M., Strøm, G. og Andersen. S. (2020). Kjell Aukrust for nybegynnere. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn – Kunstneren. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 9-11.

  Jonsmoen, K. M. (2019). Språklige utfordringer i høyere utdanning (norskundervisning.no). Landslaget for norskundervisning. 

  Johansen, J. S. & Tkachenko, E. (2019). Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education (tandfonline.com), Teaching in Higher Education, 24:5, 633-648, DOI: 10.1080/13562517.2019.1619546

  Solli, K., & Ødemark, I. L. (2019). Multilingual Research Writing beyond English: The Case of Norwegian Academic Discourse in an Era of Multilingual Publication Practices (mdpi.com). Publications, 7(2), 25. MDPI AG. 

  Zemliansky, P. Rice, Rich, St. Amant, Kirk, Cleary, Yvonne, Borgman, Jessie. (2019). Perspectives on Teaching Writing Online in Global Contexts: Ideas, Insights, and Projections (roleolor.org). Research in Online Literacy Education. 2.1. 

  • Flere publikasjoner

   Muir, Tom; Solli, Kristin (2019). The Unreal and the Real: English for Research Purposes in Norway. Corcoran, James N.; Englander, Karen; Muresan, Laura-Mihaela (Red.). Pedagogies and Policies for Publishing Research in English: Local Initiatives Supporting International Scholars. Chapter 6. Routledge.

   Muir, Tom (2018). Writing and Risk: Magic, Occult, Exorcisms. Journal of Academic Writing. Vol. 8.

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). Å studere realfag. ISBN: 978-82-450-2152-3. 133 s. Fagbokforlaget.

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). Studenter med norsk som andrespråk mangler nødvendige språkferdigheter (sykepleien.no). Sykepleien. 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). The troublesome guidance towards academic literacy (PDF, noril.uib.no). Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL . Vol. 10.

  Aktuelt og arrangementer

  Kronikk: Et språkdelt universitet. Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Forskerforum, 2020 (4).

  Lunsjseminar: Kjell Aukrusts forfatterskap. En presentasjon av boka "Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn" (facebook.com), AMB-media. (19. mars 2020).

  Konferanse: Norwegian Forum for English for Academic Purposes, 2020: Stages (uni.oslomet.no) (11.-12. juni 2020)

  Kronikk: Norskkurs for ansatte bidrar på flere måter (khrono.no), Jorunn Store Johansen og Diego Praino, Khrono, 25/11/2019

  Kronikk: Rekrutteringspraksis skaper bekymring blant faglige ansatte (khrono.no), Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Khrono, 19/19/2019 

  Akademisk skriving på engelsk for forskere

  Norskkurs for internasjonalt ansatte