English version

Enhet for akademisk språkpraksis (AKS)

Om AKS

AKS har som overordnet mål å bidra til vitenskapelig publisering, fagutvikling og studiekvalitet gjennom forskning og ved å styrke ansattes akademiske tekstkompetanse, en kompetanse definert som reseptive og produktive ferdigheter i norsk og engelsk i en akademisk sammenheng.  

Vårt arbeid ligger innenfor fagområdene internasjonalisering, English for Academic Purposes, norsk som andrespråk, norsk fagspråk, skriving i akademia, vitenskapelig publisering og universitetspedagogikk i et flerkulturelt og fagspråklig perspektiv.

Handlingsplan for AKS, 2022/2023 (ansatt.oslomet.no).

Ansatte

Laster inn ...
 • Timelærere tilknyttet AKS

   Laster inn ...

  Et utvalg publikasjoner

  Aktuelt og arrangementer

  Akademisk skriving på engelsk for forskere

  Norskkurs for internasjonalt ansatte