English version

Enhet for akademisk språkpraksis

Om AKS

AKS har som overordnet mål å bidra til vitenskapelig publisering, fagutvikling og studiekvalitet gjennom forskning og ved å styrke ansattes akademiske tekstkompetanse, en kompetanse definert som reseptive og produktive ferdigheter i norsk og engelsk i en akademisk sammenheng.  

Vårt arbeid ligger innenfor fagområdene internasjonalisering, English for Academic Purposes, norsk som andrespråk, norsk fagspråk, skriving i akademia, vitenskapelig publisering og universitetspedagogikk i et flerkulturelt og fagspråklig perspektiv.  

Ansatte

Laster inn ...
 • Timelærere tilknyttet AKS

   Laster inn ...

  Siste publikasjoner

  Jonsmoen, K.M., & Greek, M. (2021). Sykepleierstudenter og sykepleiere med norsk som andrespråk (michaeljournal.no). I: E. Hem & M. Nylenna (Red.), Helsespråk. Michael; 18: supplement 26. ISBN 978-82-92871-77-5, s. 126-134.

  Jonsmoen, K.M., & Greek, M. (2021). Norsk i sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget.

  Jonsmoen, K.M. (2021). Samtaler som stimulerer til språkutvikling: En studie av språkmakkertilbudet ved OsloMet – storbyuniversitetet (idunn.no). Uniped, 44(1), 17-30.

  Nygaard, L. P., & Solli, K. (2020). Strategies for Writing a Thesis by Publication in the Social Sciences and Humanities. London, New York, New York: Routledge.

  Rounsaville, A., & Zemliansky, P. (2020). Sociomaterial Paradoxes in Global Academic Publishing: Academic Literacies at the Intersection of Practice and Policy. College English, 82(6), 612-636.

  Greek, M. og Jonsmoen, K.M. (2020) Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level (springer.com). Higher Education, 81(3), 591-606, DOI: 10.1007/s10734-020-00558-7

  Jonsmoen, K.M. (2020). Forfatteren Kjell Aukrust. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 12-181.

  Jonsmoen, K.M., Strøm, G. og Andersen. S. (2020). Bygdeoriginalen som møtte verden. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn – Kunstneren. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 5-8. 

  Jonsmoen, K.M., Strøm, G. og Andersen. S. (2020). Kjell Aukrust for nybegynnere. I: Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn – Kunstneren. ABM-media. ISBN 978-82-93298-17-5, s. 9-11.

  Aktuelt og arrangementer

  Konferanse: Norwegian Forum for English for Academic Purposes, 2021: Stages (uni.oslomet.no) (3.-4. juni 2021)

  Kronikk: Et språkdelt universitet. Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Forskerforum, 2020 (4).

  Lunsjseminar: Kjell Aukrusts forfatterskap. En presentasjon av boka "Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn" (facebook.com), AMB-media. (19. mars 2020).

  Kronikk: Norskkurs for ansatte bidrar på flere måter (khrono.no), Jorunn Store Johansen og Diego Praino, Khrono, 25/11/2019

  Kronikk: Rekrutteringspraksis skaper bekymring blant faglige ansatte (khrono.no), Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Khrono, 19/19/2019 

  Akademisk skriving på engelsk for forskere

  Norskkurs for internasjonalt ansatte