English version

Enhet for akademisk språkpraksis

Om AKS

Etablert

2017

Forskningsprosjekter

7

Vitenskapelig ansatte

6

AKS har som overordnet mål å bidra til vitenskapelig publisering, fagutvikling og studiekvalitet gjennom forskning og ved å styrke ansattes akademiske tekstkompetanse, en kompetanse definert som reseptive og produktive ferdigheter i norsk og engelsk i en akademisk sammenheng.  

Vårt arbeid ligger innenfor fagområdene internasjonalisering, English for Academic Purposes, norsk som andrespråk, norsk fagspråk, skriving i akademia, vitenskapelig publisering og universitetspedagogikk i et flerkulturelt og fagspråklig perspektiv.  

Ansatte

Laster inn ...

Siste publikasjoner

Jonsmoen, Kari Mari (2019). Språklige utfordringer i høyere utdanning. Landslaget for norskundervisning. https://www.norskundervisning.no/nyheter-og-artikler/sprklige-utfordringer-i-hyere-utdanning

Johansen, J. S. & Tkachenko, E. (2019). Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education, Teaching in Higher Education, 24:5, 633-648, DOI: 10.1080/13562517.2019.1619546

Solli, K., & Ødemark, I. L. (2019). Multilingual Research Writing beyond English: The Case of Norwegian Academic Discourse in an Era of Multilingual Publication Practices. Publications, 7(2), 25. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/publications7020025

Muir, Tom; Solli, Kristin (2019). The Unreal and the Real: English for Research Purposes in Norway. Corcoran, James N.; Englander, Karen; Muresan, Laura-Mihaela (Red.). Pedagogies and Policies for Publishing Research in English: Local Initiatives Supporting International Scholars. Chapter 6. Routledge.

Muir, Tom (2018). Writing and Risk: Magic, Occult, Exorcisms. Journal of Academic Writing. Vol. 8.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). Å studere realfag. ISBN: 978-82-450-2152-3. 133 s. Fagbokforlaget.

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). Studenter med norsk som andrespråk mangler nødvendige språkferdigheter. Sykepleien. https://sykepleien.no/forskning/2018/10/studenter-...

Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (2018). The troublesome guidance towards academic literacy. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL . Vol. 10.

Aktuelt og arrangementer

Seminar: Skriving i studiene og studenters skriving: hva vet vi og hvor vil vi? (5. mars 2020)

Konferanse: Norwegian Forum for Norwegian for Academic Purposes, 2020: Stages (11.-12. juni 2020)

Kronikk: Norskkurs for ansatte bidrar på flere måter, Jorunn Store Johansen og Diego Praino, Khrono, 25/11/2019

Kronikk: Rekrutteringspraksis skaper bekymring blant faglige ansatte, Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Khrono, 19/19/2019 

Engelskkurs for ansatte

Norskkurs for internasjonalt ansatte

Publisert: 14.12.18 | Universitetsbiblioteket