Enhet for akademisk språkpraksis

 • Kurs og veiledning

  • Academic Writing Course

   Discuss and develop your academic writing, and improve your ability to produce written academic texts in English, on this 6-ECTS-credit course.

  • Emne i fagformidling

   I masterstudiet og i bachelorstudiet gjennomfører studentene ved OsloMet prosjekter som både er interessante for praksisfeltet så vel som for allmennheten. AKS ønsker å bidra til en sterkere ytringskultur blant studenter og framtidige yrkesutøvere, og foreslår et samarbeid mellom de enkelte fakultet og AKS om å tilby studenter et emne i fagformidling. 

   Hensikten med emnet er å fremme formidlingsevnen til de vi utdanner og skape en sterkere ytringskultur ved OsloMet. I tillegg til kunnskapsspredning og økte skriveferdigheter, fremmer faglig formidling modning, kreativitet og kritisk evne. Emnet gir trening i å formulere seg presist, og forutsetter en presis forståelse av tema.  

   Gjennom emnet skal studentene blant annet: 

   • lære å anvende tekst som formidlingsverktøy 
   • få trening i ulike sjangre som f.eks. kronikk, fagartikkel, leksikonartikkel, debattinnlegg, blogg, foredrag, posters, digitale fortellinger 
   • erfare at skriving i ulike sjangre har en positiv innvirkning på arbeidet med bachelor- eller masteroppgaven. 

   I emnet vil studentene møte ulike fagformidlere som forskere, journalister, redaktører, bloggere og yrkesutøvere. I tillegg vil de som veileder i emnet, selv ha bred erfaring i å publiserer i ulike media. 

   Emne i fagformidling er tenkt for studenter er i sitt siste år i bachelorstudiet eller i masterstudiet. 

   Fagansvarlige: Marit Greek, Kari Mari Jonsmoen 

  • Oral Communication and Presentation Skills in English

   This three-session workshop provides participants with an opportunity to practice their communication skills and develop confidence in delivering academic presentations in English. 

    

  • Pedagogisk veiledning knyttet til språklig og kulturelt mangfold i studiet

   AKS arbeider med pedagogiske praksiser som i varetar heterogeniteten i studentgruppa, og tilbyr vitenskapelige ansatte pedagogisk veiledning knyttet til språklig og kulturelt mangfold.  

   Relevante tema kan være: 

   • Pedagogiske grep som styrker studentenes språklige eller fagspråklige utvikling i studiet 
   • veiledning av språklige og kulturelt heterogene grupper   

   Fagansvarlige: Marit Greek, Kari Mari Jonsmoen 

  • Presentation and Teaching in Norwegian as a Second Language

   This practical language course is designed for international recruited members of the academic staff at Oslo Metropolitan University.   

   This four-session workshop provides participants with an opportunity to improve their Norwegian skills and develop confidence in presenting, lecturing and supervising in Norwegian.     

   Date and time

   Session 1: Tuesday 1th October 2019, 2 pm – 4 pm Session 2: Tuesday 8th October 2019, 2 pm – 4 pm Session 3: Tuesday 15th October 2019, 2 pm – 4 pm Session 4: Tuesday 22th October 2019, 2 pm – 4 pm 

   Target group

   • Academic staff and Ph.D. candidates with Norwegian skills at B2-level.   
   • No more than 10 participants. 

   Learning outcome

   • Increased confidence in presenting, lecturing and supervising in Norwegian  
   • Improve ability to communicate subject and research clearly and effectively in Norwegian  
   • Improve ability to lecture and supervise students in a Norwegian context 

   Content/topic

   The course is tailored to meet the needs of the group. General topics covered are:  

   • Learning Culture in Norwegian Higher Education and the audience/students  preparedness and expectations  
   • Interacting with the audience/students  
   • Vocabulary, pronunciation and intonation  
   • Spontaneous speech  

   Teaching methods and organisation

   Workshop format, group discussions, practical exercises and short language lectures  

   To get the most out of the workshop it is preferable if you are: 

   • at a B2-level in written and oral Norwegian 
   • able to attend all the sessions 

   Price 

   Free for researchers and staff at Oslo Metropolitan University. 3850NOK for individuals not affiliated with OsloMet. 

   Course facilitators 

   Unit for Academic Language and Practice/Professor Kari Mari Jonsmoen and Professor Marit Greek.  

     

   The registration opens 16th August 2019. 

  • Skriveseminarer ut fra spesifikke behov

   Vi samarbeider gjerne med det enkelte fakultet/institutt om å arrangere skriveseminarer for grupper av ansatte, ut fra definerte ønsker og behov.  

   Ta kontakt med:  
   Professor Kari Mari Jonsmoen: karim@oslomet.no 
   Dosent Marit Greek: maritgr@oslomet.no 

  • Vitenskapelig skriving på norsk: arbeidsseminar

   Vitenskapelig skriving på norsk er et arbeidsseminar der vi snakker om deltakernes egne tekster og skriveprosess. Målet er å trene blikket for egen tekst. 

   Seminaret er beregnet på ansatte som er i gang med å skrive en faglig tekst, enten det er en kronikk, et debattinnlegg eller en fagartikkel beregnet på et spesifikt tidsskrift.  

   Ved påmelding leverer deltakerne inn et tekstutkast som han/hun vil ha kommentarer på. Tekstutkastet kan for eksempel være en disposisjon, et sammendrag, utkast til kronikk eller deler av en vitenskapelig artikkel. Tekstene blir fordelt mellom deltakerne slik at alle gir kommentarer til en annens tekst. 

   Seminaret går over to tirsdager: 

   • Dag 1: 1 times forelesning om hvordan kommentere på tekst i ulike sjangre 
   • Dag 2: 2 timers arbeidsseminar der deltakerne kommenterer hverandres tekster 

   Arbeidsseminaret arrangeres to ganger høsten 2019: 

   • tirsdag 5. november kl. 14 – 15 og tirsdag 12. november kl. 14 - 16 
   • tirsdag 19. november kl. 14 – 15 og tirsdag 26. november kl. 14 -16 

   Kurset tar maks 8 deltakere, og det må være minst 3 deltakere for at det skal arrangeres.  

  • Writing for International Journals: Two-day Workshop

   Discuss and develop your academic writing, and improve your ability to produce written academic texts in English for international journals during this intensive two-day writing workshop. The workshop mixes discussion of writing principles and strategies with dedicated time for writing and working on your own text-in-progress.

  • Writing the Introduction to Article-based Dissertations: Kappe-workshop

   Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!

   

 • Norskopplæring på A1- til C1-nivå

  AKS tilbyr internasjonale studenter og ansatte grunnleggende norskopplæring på A1- til C1-nivå. Kursene følger Europarådets nivåskala for språk. 

  Ved behov og på forespørsel gir også AKS andre språkopplæringstilbud i norsk og engelsk.  

  Timelærere
  Per Gunnar Paulsen, universitetslektor 
  Lillian Vikmoen, universitetslærer 
  Magnhild Reinsberg, universitetslærer 
  Stephan Hvinden, universitetslærer 

  Ansvarlige  
  Kari Mari Jonsmoen 
  Jorunn Store Johansen

 • Om oss

  Fakta: 

  • Etablert 2017 
  • Vitenskapelig ansatte 6 
  • Timelærere 4

   AKS har som overordnet mål å bidra til vitenskapelig publisering, fagutvikling og studiekvalitet gjennom forskning og ved å styrke ansattes akademiske tekstkompetanse, en kompetanse definert som reseptive og produktive ferdigheter i norsk og engelsk i en akademisk sammenheng.  

  Vårt arbeid ligger innenfor fagområdene internasjonalisering, English for Academic Purposes, norsk som andrespråk, norsk fagspråk, skriving i akademia, vitenskapelig publisering og universitetspedagogikk i et flerkulturelt og fagspråklig perspektiv.  

   

  Ansatte: 

  Jorunn Store Johansen, universitetslektor 

  Kari Mari Jonsmoen, professor 

  Kristin Solli, førsteamanuensis 

  Marit Greek, dosent 

  Pavel Zemliansky, førsteamanuensis 

  Tom Muir, førsteamanuensis ​​​​​​​

Publisert: 14.12.18 | Universitetsbiblioteket