English version

Kurs og veiledning

AKS har lang erfaring med å utarbeide kurs og seminarer tilpasset bestemte målgrupper. Vi tilbyr også en-til-en veiledning dersom vi har kapasitet til det.

Alle seminarrekker og kurs for ansatte annonseres på OsloMet Akademiets nettsider (ansatt.oslomet.no), og for studenter på Universitetsbibliotekets kursoversikt (student.oslomet.no).

Tilbud for ansatte:

 • Skriving i og for akademia på norsk og engelsk

  Akademisk skriving på engelsk

  Informasjon og påmelding til kurset Akademisk skriving på engelsk.

  I dette kurset lærer du strategier og prinsipper for å skrive akademiske tekster på engelsk med fokus på artikkelsjangeren. Du vil jobbe med dine egne tekster, og målet er å bli kjent med de språklige og retoriske konvensjonene i ditt eget forskningsfelt. Kurset gir 6 ECTS.

  Engelsk grammatikk for forskere

  Tilbys ikke høsten 2023.

  Hva slags grammatikk trenger vi når vi skriver akademiske tekster som skal kommunisere med andre forskere? Den type setninger vi bruker i avhandlinger eller artikler er ikke de samme som den type setninger vi bruker i muntlig samtaler, e-poster, blogger eller kronikker. Dette kurset utforsker den type grammatikk og setningsstrukturer som er vanlige i engelsk akademisk prosa, og målet med kurset er å forbedre deltakernes ferdigheter i å mestre denne typen engelsk språk.  

  Fagskriving på norsk: arbeidsseminar

  Seminaret arrangeres i vår- og høstsemesteret. Informasjon om arbeidsseminaret Fagskriving på norsk (ansatt.oslomet.no).

  I dette arbeidsseminaret arbeider vi med selve skriveprosessen og deltakernes egne tekster. Målet er å trene blikket for egen tekst.

  Lese for å skrive: forberedelser til vitenskapelig publisering (engelsk)

  Tilbys ikke høsten 2023.

  I denne workshopen vil vi diskutere lesestrategier og gjøre praktiske øvelser for å oppøve retoriske og språklig bevissthet som du kan bruke når du selv skal skrive vitenskapelige tekster på engelsk. Workshopen passer spesielt godt for ph.d. stipendiater som er tidlig i ph.d.-løpet og for forskere som har liten erfaring med å publisere vitenskapelig.

  Kappe workshop

  Informasjon og påmelding til kurset i november (ansatt.oslomet.no).

  Er du en ph.d.-stipendiat som skriver en artikkelbasert avhandling?  I de fleste fagfelt vil du da måtte skrive en kappe som en del av avhandlingen din. Mange opplever kappen som en krevende og litt mystisk sjanger. Denne workshopen består av tre samlinger hvor vi diskuterer kappen som sjanger og hvor vi også vil utforske ulike strategier du kan bruke for å skrive din kappe. Undervisningsspråket er engelsk.

  Mer enn bare IMROD?

  Tilbys ikke høsten 2023.

  Mange akademiske artikler bruker strukturen IMROD (Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon), men langt fra alle. Noen tekster er mer essayistiske, noen er mer argumenterende, andre igjen, er mer filosofiske. Denne type artikler kan være vanskelige å skrive fordi det ikke finnes en tydelig mal. Dette kurset gir deltakerne en rekke verktøy for å kunne skrive og publisere slike tekster.

 • Muntlig formidling i akademia

  • Kurs i muntlige språkferdigheter (ansatt.oslomet.no)
   Kurset er for internasjonalt ansatte og har fokus på muntlige ferdigheter: tale, lytte, samtale, diskutere og uttale.
  • Presentere på engelsk
   Er du en ph.d.-stipendiat eller en forsker som skal holde innlegg ved en internasjonal konferanse for første gang? Eller har du allerede hatt et innlegg, men har lyst til å øve mer for på å holde presentasjoner på engelsk? Nye workshoper, der formålet er at du skal bli tryggere på å holde faglige presentasjoner på engelsk, blir annonsert i Hva skjer-kalenderen (ansatt.oslomet.no). Tilbys ikke høsten 2023.
 • En-til-en-veiledning

  Dette er et individuelt veiledningstilbud som tilpasses dine behov. Målet er at du skal bli en bedre forfatter og fagformidler av vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster både muntlige og skriftlige. Arbeidsspråket er norsk. Du bestemmer selv hvilket arbeid du vil jobbe med, og du og veileder avtaler i fellesskap tid, sted og veiledningsfokus for hvert veiledningsmøte.

  Mål

  • Økt selvtillit når det gjelder å skrive vitenskapelige eller populærvitenskapelige tekster på norsk eller i forbindelse med muntlig fagformidling.
  • Økte ferdigheter i å skrive vitenskapelige eller populærvitenskapelige tekster på norsk eller i forbindelse med muntlig fagformidling.
  • Økte ferdigheter når det gjelder å sette mål for og planlegge et skrivearbeid eller en muntlig presentasjon.

  Innhold

  Veiledningen skreddersys etter dine behov. Du kan be om én-til-én-veiledning for å arbeide med en vitenskapelig tekst, en populærvitenskapelig tekst eller et konferanseinnlegg eller annen type fagformidling.

  Du diskuterer utviklingen av arbeidet ditt med en veileder som gir tilbakemeldinger vedrørende tekstens retorikk, struktur, organisering, argumentasjon og så videre.

  Organisering

  Du og veileder avtaler i fellesskap tid, sted og veiledningsfokus for hvert veiledningsmøte. I de fleste tilfeller arbeider man med den samme skriftlige eller muntlige teksten over tre veiledningsmøter.  

  Krav

  For å få mest mulig ut av veiledningen, bør du  

  • kunne skrive og snakke norsk relativt flytende
  • være forberedt på å skulle arbeide med den skriftlige eller muntlige teksten mellom veiledningsmøtene

  Målgruppe

  Veiledningen er for ansatte og ph.d.-kandidater ved OsloMet.

  Merk

  I dette tilbudet inngår ikke korrekturlesing, språkvask eller uttaletrening. Målet er at du skal bli en bedre fagforfatter og fagformidler. 

  For nærmere avtale ta kontakt med:

   Laster inn ...

   Et tilsvarende tilbud finnes for de som ønsker å skrive og formidle fag på engelsk – se engelsk versjon av nettsiden.

  • Veiledning knyttet til språklig og kulturelt mangfold

   AKS arbeider med pedagogiske praksiser som i varetar heterogeniteten i studentgruppa, og tilbyr vitenskapelige ansatte pedagogisk veiledning knyttet til språklig og kulturelt mangfold.

   Relevante tema kan være:

   • Pedagogiske grep som styrker studentenes språklige eller fagspråklige utvikling i studiet
   • Veiledning av språklige og kulturelt heterogene grupper 

   Ved behov for veiledning knyttet til språklig og kulturelt mangfold, ta kontakt med:

    Laster inn ...
   • Språkopplæring i norsk for ansatte, nivå A1-C1

    AKS tilbyr språkopplæring i norsk fra A1- til C1-nivå. Kursene er primært tilpasset ansatte ved OsloMet, men A1- og A2-kursene tilbys også ansattes ektefeller/partnere. Kursene følger Europarådets nivåskala for språk (coe.int)

    Norskkurs for ansatte og ektefeller/partnere arrangeres i vår- og høstsemesteret. Vi tilbyr norskkurs på nivå A1, A2, B1 og B2. I tillegg tilbyr vi intensivkurs i muntlig norsk, nivå A1-A2 og nivå B1-B2

    Du finner mer informasjon om de forskjellige kursene på OsloMet Akademiets nettsider (ansatt.oslomet.no).

    Ved behov, og på forespørsel, kan AKS tilby andre tilpassete språkopplæringstilbud i norsk.

    Kontaktperson:

     Laster inn ...

    Tilbud for studenter:

    • Emne i fagformidling på forespørsel fra fakultet

     I masterstudiet og i bachelorstudiet gjennomfører studentene ved OsloMet prosjekter som både er interessante for praksisfeltet så vel som for allmennheten. AKS ønsker å bidra til en sterkere ytringskultur blant studenter og framtidige yrkesutøvere, og foreslår et samarbeid mellom de enkelte fakultet og AKS om å tilby studenter et emne i fagformidling.

     Hensikten med emnet er å fremme formidlingsevnen til de vi utdanner og skape en sterkere ytringskultur ved OsloMet. I tillegg til kunnskapsspredning og økte skriveferdigheter, fremmer faglig formidling modning, kreativitet og kritisk evne. Emnet gir trening i å formulere seg presist, og forutsetter en presis forståelse av tema.

     Gjennom emnet skal studentene blant annet:

     • lære å anvende tekst som formidlingsverktøy
     • få trening i ulike sjangre som f.eks. kronikk, fagartikkel, leksikonartikkel, debattinnlegg, blogg, foredrag, posters, digitale fortellinger
     • erfare at skriving i ulike sjangre har en positiv innvirkning på arbeidet med bachelor- eller masteroppgaven.

     I emnet vil studentene møte ulike fagformidlere som forskere, journalister, redaktører, bloggere og yrkesutøvere. I tillegg vil de som veileder i emnet, selv ha bred erfaring i å publiserer i ulike media.

     Emne i fagformidling er tenkt for studenter er i sitt siste år i bachelorstudiet eller i masterstudiet.

     Kontaktperson:

      Laster inn ...
     • Skrivekurs knyttet til masteroppgaven

      AKS arrangerer skriveseminarer på både norsk og engelsk for masterstudenter på forespørsel fra de enkelte instituttene ved OsloMet.

      AKS tilbyr også et fast skriveseminar for alle studenter, uavhengig av studieretning. Dette seminaret arrangeres på norsk. Det tilbys i tillegg et skriveseminar for studenter som skal skrive på norsk som andrespråk. 

      Disse skriveseminarene har til hensikt å lette skrivearbeidet ved å ta for seg masteroppgava som en vitenskapelig sjanger, hvilke krav som stilles og hvordan en kan skrive for å innfri kravene. Med utgangspunkt i deltakernes egne tekster vil seminarlederne holde korte innlegg om det å skrive en masteroppgave. Tekstutkast vil bli belyst og diskutert i fellesskap.

      Seminarene består av tre samlinger á to timer og arrangeres både i vår- og høstsemesteret. De annonseres på Universitetsbibliotekets kursoversikt (student.oslomet.no).

      Ansvarlige for seminaret:

       Laster inn ...
      • Norskopplæring på A1- og A2-nivå for internasjonale studenter

       AKS tilbyr internasjonale studenter grunnleggende norskopplæring på A1- og A2-nivå. Kursene følger Europarådets nivåskala for språk.

       Fagansvarlig og kontaktperson:

        Laster inn ...

       Spesialtilpassede tilbud

       Vi utarbeider også spesialtilpassede seminar og kurs for forskningsgrupper, studieprogram og fagmiljøer. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ulike muligheter:   

       For tilbud på norsk ta kontakt med:

        Laster inn ...

        For tilbud på engelsk ta kontakt med:

         Laster inn ...
         Publisert: 15.05.19 | Universitetsbiblioteket